ทำแบบสำรวจออนไลน์แลกของรางวัล

แบบสำรวจทั่วไป

23-06-2017

แบบสอบถามเรื่องเครื่องแต่งกาย

10คะแนน

22-06-2017

แบบสำรวจเกี่ยวกับการเลือกซื้อเครื่องดื่ม ประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 4

10คะแนน

21-06-2017

แบบสำรวจการเลือกซื้อของใช้ส่วนตัว ประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 4

10คะแนน

20-06-2017

แบบสำรวจเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟน ประจำเดือนมิถุนายน

12คะแนน

19-06-2017

แบบสำรวจการเลือกซื้อเครื่องดื่ม ประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 2

10คะแนน

แบบสำรวจเร่งด่วน

 • Seamindy ...

  Seamindyie224

 • 22-06-2017 - 22-07-2017
 • 2 คำตอบ

  2 คำตอบ

 • อาชีพ

  อาชีพ

คุณคิดว่างานลักษณะแบบไหนที่ตอบโจทย์คุณมากที่สุด

เปิดโหวต

ถ้ามีพรวิเศษ 1 ข้อ คุณอยากได้พรอะไร

เปิดโหวต

คุณใช้บริการขนส่งมวลชน แบบใดบ่อยที่สุด

เปิดโหวต

 • Yaowamal

  Yaowamal

 • 23-06-2017 - 23-07-2017
 • 171 คำตอบ

  171 คำตอบ

 • ไลฟ์สไตล์

  ไลฟ์สไตล์

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทานคู่กับอะไรน่าจะอร่อย?

เปิดโหวต

 • minmint

  minmint

 • 23-06-2017 - 23-07-2017
 • 4 คำตอบ

  4 คำตอบ

 • ความรัก

  ความรัก

คุณคิดว่าขอเป็นแฟนที่ไหนประทับใจที่สุด?

เปิดโหวต

ข่าวสารจาก Yimresearch