ช่วงเปิดเทอมหมดค่าใช้จ่ายไปกับค่าอะไรมากที่สุด ?

จำนวนรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม: 503 คำตอบ