อะไรที่ทำให้พ่อและแม่ภูมิใจที่สุด ?

จำนวนรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม: 461 คำตอบ