ในเต่ละวันคุณใช้งานแอพพลิเคชั่นใดต่อไปนี้มากที่สุด ?

จำนวนรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม: 639 คำตอบ