คุณมักจะเลือกจับจ่ายสินค้า จากที่ใดต่อไปนี้มากที่สุด ?

จำนวนรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม: 614 คำตอบ