คุณอยากเรียนภาษาอะไรมากที่สุด ?

จำนวนรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม: 520 คำตอบ