คุณทำอาหารชนิดใดเป็นอันดับเเรก ?

จำนวนรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม: 553 คำตอบ