คุณคิดว่าสาเหตุใดที่ทำให้คนลาออกจากงานมากที่สุด ?

จำนวนรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม: 500 คำตอบ