จำนวนเงินโดยเฉลี่ยที่ท่านใช้ในการซื้อเสื้อผ้าผ่านทางสื่อออนไลน์แต่ละครั้ง ?

จำนวนรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม: 518 คำตอบ