คุณคิดว่าคนส่วนใหญ่ใช้หลักเกณฑ์ข้อใดในการเลือกที่ทำงาน ?

จำนวนรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม: 517 คำตอบ