รายงานวิจัยการรับรู้แบรนด์ในกลุ่มเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ

  • Yimresearch
  • 12-04-2018
  • 4904
  • Rating: 0 member
รายงานวิจัยการรับรู้แบรนด์ ปี 2014
"หมวดเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ"
 
 
 
 
 
 
 
เดือนธันวาคม 2014
 

วิธีการวิจัย: การวิจัยออนไลน์

ระยะเวลาเก็บข้อมูล: 2 ~ 3 สัปดาห์

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม: 700 คน

พื้นที่วิจัย: ทั่วประเทศไทย

กลุ่มเป้าหมาย: ชายและหญิงอายุมากกว่า 17 ปี

ระยะเวลาการใช้บริการครั้งสุุดท้าย:  ภายใน 3 เดือน

 

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ สำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคซึ่งเป็นสมาชิกเว็บไซต์ซึ่งเป็นผู้ซื้อและผู้ใช้ โดยเกณฑ์การสำรวจมี 5 ด้าน คือ

1. Top of mind - แบรนด์ที่อยู่ในใจ
2. Expansive - การรับรู้แบรนด์จากสื่อโฆษณา
3. Ever used - แบรนด์ที่เคยใช้  
4. Last Purchased - แบรนด์ที่ซื้อล่าสุด
5. Intention - แบรนด์ที่ตั้งใจจะซื้อในอนาคต
 

 

แชร์ข่าวให้เพื่อนได้รู้!

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Google+

รายงานการวิจัยอื่นๆ

Tag

รายงานการวิจัยอื่นๆ

ต้องการเสนอหัวข้อการวิจัยให้กับเรา