รายงานเปรียบเทียบอาหารเพื่อสุขภาพในประเทศไทยอินโดนีเซียและเวียดนามในปี 2015

Yimresearch 20-08-2015 5437

 

รายงานเปรียบเทียบอาหารเพื่อสุขภาพในประเทศไทยอินโดนีเซียและเวียดนามในปี 2015

 

วิธีการวิจัย: การวิจัยแบบออนไลน์

ระยะเวลาเก็บข้อมูล: พฤษภาคม 2558

พื้นที่วิจัย: เวียดนาม อินโดนีเซีย ไทย

เกณฑ์การตอบคำถาม:

ผู้หญิงและผู้ชายที่อายุมากกว่า 18 ปี

 

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม:

ไทย 500 คน

อินโดนีเซีย 500 คน

เวียดนาม 500 คน

จำนวนคำถาม: 30 คำถามหลัก

เนื้อหาของงานวิจัย 

- ทัศนคติทั่วไปเกี่ยวกับความพร้อมในการกินอาหารเพื่อสุขภาพ

- พร้อมที่จะกินอาหารเพื่อสุขภาพให้เป็นนิสัย

- พร้อมที่จะกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพให้เป็นความรู้

- พร้อมที่จะกินอาหารเพื่อสุขภาพและการปรับปรุงเป็นแนวโน้มที่สำคัญ

- พร้อมที่จะกินอาหารเพื่อสุขภาพ

 

 

 

ท่านสามารถดาวน์โหลด ผลสำรวจได้ที่ลิงค์ด้านล่าง :

 

รายงานเปรียบเทียบอาหารเพื่อสุขภาพในประเทศไทยอินโดนีเซียและเวียดนามในปี 2015

 

 

 

 

 

ที่มาของรูปภาพ : http://streetwill.co/