รายงานการวิจัยเรื่องประเพณีวันลอยกระทงในประเทศไทย

Yimresearch 24-11-2015 6927

รายงานการวิจัยเรื่องประเพณีวันลอยกระทงในประเทศไทย

 

 

 

วิธีการวิจัย : การวิจัยแบบออนไลน์

ระยะเวลาเก็บข้อมูล: 18-23 พฤศจิกายน 2558

พื้นที่วิจัย: ประเทศไทย

เกณฑ์การตอบคำถาม: คนไทยที่มีอายุ 16 ปี ขึ้นไป

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม: 1500  คน

รายงานผลวิจัย:

รายงานนี้เป็นการสำรวจสมาชิกในเว็บไซต์บริษัท W&S ในประเทศไทย เกี่ยวกับประเพณีวันลอยกระทงในประเทศไทย หัวข้อดังต่อไปนี้

  • คนไทยส่วนใหญ่ร้อยละ 86  จะทราบอยู่แล้วว่าวันลอยกระทงของทุกปีจะตรงกับวันที่เท่าไรของเดือน
  • คนไทยร้อยละ 37.2.ในวันลอยกระทงจะไปลอยกับแฟน หรือคนรัก และร้อยละ 23.7  จะไปลอยกระทงกับพ่อแม่
  • คนไทยร้อยละ 51.7ซื้อกระทงในราคา 20 -50 บาท
  • สถานที่ที่คนไทยจะไปลอยกระทงร้อยละ 19.3 จะไปลอยกระทงที่วัด

 

 

 

อ่านรายละเอียดรายงานวิจัยคลิกที่นี้

 

 

รายงานการวิจัยเรื่องประเพณีวันลอยกระทงในประเทศไทย

 

 

 

 

 

ขอบคุณภาพประกอบจาก:   เว็บไซต์ tlchai.com