รายงานผลสำรวจความนิยมในการดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม (พฤศจิกายน 2557)

Yimresearch 17-11-2014 6897
รายงานผลสำรวจความนิยมในการดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม  (พฤศจิกายน 2557)
 
 
 
 
 
วิธีการวิจัย                                  : การวิจัยออนไลน์
ระยะเวลาเก็บข้อมูล                  : วันที่ 21-24 ตุลาคม 2557
พื้นที่วิจัย                                    : ทั่วประเทศไทย
เกณฑ์การตอบคำถาม             : ผู้หญิงและผู้ชายที่อายุมากกว่า 16 ปี
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม     : 200 คน
จำนวนคำถาม                           : 3 คำถามคัดผู้ตอบแบบสอบถาม และ 6 คำถามหลัก
เนื้อหาของงานวิจัย                  : คำถามคัดผู้ตอบแบบสอบถาม : เพศ, อายุ, ภูมิภาค
                                                   : คำถามหลัก : เพื่อใช้ศึกษาพฤติกรรมการดื่มชาเขียวพร้อมดื่มของคนไทย
 
 
ท่านสามารถดาวน์โหลด ผลสำรวจได้ที่ลิงค์ด้านล่าง :