Login LINE

ทำแบบสำรวจออนไลน์แลกของรางวัล

แบบสำรวจทั่วไป

20-02-2020

แบบสำรวจการเลือกซื้อของใช้ส่วนตัว ประจำเดือนกุมภาพันธ์

10คะแนน

19-02-2020

แบบสอบถามเรื่องไลฟ์สไตล์

30คะแนน

18-02-2020

แบบสอบถามเกี่ยวกับแบรนด์

50คะแนน

18-02-2020

เเบบสอบถามเรื่องเเบรนด์

20คะแนน

16-02-2020

แบบสำรวจการเลือกซื้อเครื่องดื่ม

10คะแนน

ข่าวสารจาก Yimresearch