ทำแบบสำรวจออนไลน์แลกของรางวัล

แบบสำรวจทั่วไป

21-03-2018

แบบสำรวจเรื่องสุขภาพ

6คะแนน

20-03-2018

แบบสอบถามเรื่องการศึกษา

5คะแนน

19-03-2018

แบบสำรวจเกี่ยวกับอาชีพ

15คะแนน

18-03-2018

แบบสอบถามเรื่องความรัก

5คะแนน

16-03-2018

แบบสอบถามสงกรานต์

6คะแนน

ข่าวสารจาก Yimresearch