* ประกาศปรับคะแนนและยกเลิกของรางวัล เริ่ม 25 ธันวาคมนี้ รายละเอียดคลิกที่นี่

แลกเปลี่ยนเป็นเติมเงินมือถือ

ลงทะเบียน
เพื่อแลก
คะแนนสะสม

ลงทะเบียนเพื่อแลกคะแนนสะสม

รอบที่ 1 :
เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 ถึงวันที่ 25 ของเดือน

รอบที่ 2:
เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 ถึงวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

ตัวอย่าง
เริ่มวันที่ 26 มกราคม ถึง 10 ภุมภาพันธ์

ยืนยันรายการ
ทางโทรศัพท์

จะมีการโทรตรวจสอบการแลกคะแนนสะสม

( สำหรับรอบที่ 1 )
ภายในวันที่ 30 หรือ วันที่ 31

( สำหรับรอบที่ 2 )
ภายในวันที่ 15 ของเดือน

สรุปยอดผู้
ขอแลก
รางวัล

( สำหรับรอบที่ 1 )
ภายในวันที่ 26 ของเดือน

( สำหรับรอบที่ 2 )
ภายในวันที่ 11 ของเดือน

เติมเงินมือถือ
515 point = 100 บาท

สมาชิกจะได้รับค่าโทรศัพท์โดยการเติมเงินเข้าเบอร์มือถือที่สมาชิกลงทะเบียน รอบที่ 1 ในวันที่ 6 และรอบที่ 2 ในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป

คะแนนสะสมที่ใช้แลกได้ต้องมีอย่างน้อย 515
points ( = 100 บาท)

คะแนนสะสมสูงสุดที่ใช้แลกได้คือ 5,150
points ( = 1,000 บาท)

ประกาศยกเลิกของรางวัล คลิกที่นี่

 • yimresearch จะส่งอีเมลให้กับสมาชิกที่ไม่สามารติดต่อทางโทรศัพท์ได้
  (รอบที่ 1: วันที่ 30 ถึงวันที่ 4 ของเดือน และรอบที่ 2: วันที่ 15 ของเดือนถึงวันที่ 18 ของเดือนถัดไป)
  หากท่านได้รับอีเมล กรุณาโทรศัพท์ติดต่อเราในวันและเวลาทำการ
 • หากภายใน 1 สัปดาห์หลังจาก Yimresearch ได้ส่งอีเมล์แล้วแต่ไม่มีการยืนยันตอบรับ เราจะทำการคืนคะแนนสะสมให้แก่สมาชิก
 • ค่าโทรเติมเงินมือถือจะถูกส่งไปยังหมายเลขที่ใช้ลงทะเบียนสมัครสมาชิก Yimresearch.
 • กรุณาเพิ่มอีเมล์ของเราในรายชื่ออีเมล์ของท่าน
  [email protected] หรือ [email protected]
  เพื่อรับรายการแลกเปลี่ยนคะแนนสะสมหรืออีเมล์แจ้งเตือนจาก Yimresearch ได้สะดวก

  *กรุณาอย่าเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ใช้ลงทะเบียนสมัครสมาชิกกับ Yimresearch.

แลกเปลี่ยนเงินออนไลน์

ลงทะเบียน
เพื่อแลก
คะแนนสะสม

ลงทะเบียนเพื่อแลกคะแนนสะสม

รอบที่ 1 :
เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 ถึงวันที่ 25 ของเดือน

รอบที่ 2:
เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 ถึงวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

ตัวอย่าง
เริ่มวันที่ 26 มกราคม ถึง 10 ภุมภาพันธ์

ยืนยันรายการ
ทางโทรศัพท์

จะมีการโทรตรวจสอบการแลกคะแนนสะสม

( สำหรับรอบที่ 1 )
ภายในวันที่ 30 หรือ วันที่ 31

( สำหรับรอบที่ 2 )
ภายในวันที่ 15 ของเดือน

สรุปยอดผู้
ขอแลก
รางวัล

( สำหรับรอบที่ 1 )
ภายในวันที่ 26 ของเดือน

( สำหรับรอบที่ 2 )
ภายในวันที่ 11 ของเดือน

เงินออนไลน์ PayPal หรือ PAYSBUY
644 คะแนน = 100 บาท

สมาชิกจะได้รับเงินออนไลน์ รอบที่ 1 ในวันที่ 6 และรอบที่ 2 ในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป ทางอีเมล์ PayPal/PaySbuy ของสมาชิก

คะแนนสะสมที่ใช้แลกได้ต้องมีอย่างน้อย
644 คะแนน = 100 บาท

คะแนนสะสมสูงสุดที่ใช้แลกคือ
2,189  คะแนน = 400 บาท

ประกาศยกเลิกของรางวัล คลิกที่นี่

 • สมาชิกจะได้รับเงินออนไลน์ รอบที่ 1 ในวันที่ 6 และรอบที่ 2 ในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป ทางอีเมล์ PayPal/PAYSBUY ของสมาชิก
 • Yimresearchจะติดต่อท่าน ครั้งแรกเพื่อยืนยันการทำรายการแลกเปลี่ยนคะแนนสะสม หากเราไม่อาจติดต่อท่านทางโทรศัพท์ได้ เราจะส่งอีเมล์ยืนยันให้ท่าน เมื่อท่านได้รับอีเมล์จากเรา
  กรุณาติดต่อเราทางโทรศัพท์หรือตอบกลับอีเมล์ภายในเวลาทำการ
 • สมาชิกจะต้องมีบัญชี PayPal/ PAYSBUYเป็นของตนแอง Yimresearchไม่เห็นด้วยกับสมาชิกที่ใช้ ร่วมกันกับผู้อื่นเนื่องจากหากมีปัญหาต่างๆ ตามมาหลังจากได้รับการโอนเงินแล้ว
  จะไม่รับผิดชอบปัญหาดังกล่าว

คำเตือน

Yimresearch จะไม่รับผิดชอบกรณีต่อไปนี้:
-สมาชิกไม่ได้ให้อีเมล์ หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกต้องเมื่อลงทะเบียนเพื่อแลกคะแนนสะสม
-Yimresearch จะไม่รับผิดชอบหรือแก้ปัญหาใดๆ หลังจากได้โอนค่าโทรเติมเงินมือถือ หรือเงินออนไลน์ไปแล้วเป็นเวลาหนึ่งเดือน

แลกเปลี่ยนสติ๊กเกอร LINE

ลงทะเบียน
เพื่อแลก
คะแนนสะสม

ลงทะเบียนเพื่อแลกคะแนนสะสม

รอบที่ 1 :
เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 ถึงวันที่ 25 ของเดือน

รอบที่ 2:
เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 ถึงวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

ตัวอย่าง
เริ่มวันที่ 26 มกราคม ถึง 10 ภุมภาพันธ์

ยืนยันรายการ
ทางโทรศัพท์

จะมีการโทรตรวจสอบการแลกคะแนนสะสม

( สำหรับรอบที่ 1 )
ภายในวันที่ 30 หรือ วันที่ 31

( สำหรับรอบที่ 2 )
ภายในวันที่ 15 ของเดือน

สรุปยอดผู้
ขอแลก
รางวัล

( สำหรับรอบที่ 1 )
ภายในวันที่ 26 ของเดือน

( สำหรับรอบที่ 2 )
ภายในวันที่ 11 ของเดือน

LINE Gift Code
154 คะแนน = 30 บาท

สมาชิกจะได้รับ Line GIft Code รอบที่ 1 ในวันที่ 6 และรอบที่ 2 ในวันที่ 20 ของเดือนถัดไปโดยสามารถนำ Code ที่ได้รับใช้เติมเงินซื้อของใน LINE Store เช่น สติ้กเกอร์ ธีม หรือไอเทมในเกมได้ตามที่ต้องการ วิธีเติมเงิน

คะแนนสะสมที่ใช้แลกได้ต้องมีอย่างน้อย

154 คะแนน ( = 30 บาท)

คะแนนสะสมสูงสุดที่ใช้แลกได้คือ
463 คะแนน ( = 90 บาท)

 • ระหว่างการแลกเปลี่ยนคะแนนสะสม (รอบที่ 1: ตั้งแต่วันที่ 30 ถึงวันที่ 4 ของเดือน และรอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่
  15 ของเดือน ถึงวันที่ 18 ของเดือนต่อมา
  )
  Yimresearch จะส่งอีเมล์ให้กับสมาชิกที่ทางเราไม่สามารถติดต่อทางโทรศัพท์ได้ หากท่านได้รับอีเมล์กรุณาโทรติดต่อเราหรือตอบอีเมล์ภายในเวลาทำการ
 • หากภายใน 1 สัปดาห์หลังจาก Yimresearch ได้ส่งอีเมล์แล้วแต่ไม่มีการยืนยันตอบรับ เราจะทำการคืนคะแนนสะสม
  ให้แก่สมาชิก
 • LINE Gift Code จะถูกส่งให้สมาชิกทางอีเมล โดยสมาชิกสามารถใช้ Gift Code เติมเงินได้ที่เว็บไซต์ https://store.line.me
 • โปรดเพิ่มอีเมล์ ต่อไปนี้:
  [email protected] หรือ [email protected] เข้าไปในรายชื่ออีเมล์ ของท่าน เพื่อความสะดวกในการรับข้อมูลการแลกเปลี่ยนหรือข่าวประชาสัมพ์นธ์ ต่างๆทางอีเมล์

แลกเปลี่ยนบัตรกำนัลโรบินสัน

ลงทะเบียน
เพื่อแลก
คะแนนสะสม

ลงทะเบียนเพื่อแลกคะแนนสะสม

รอบที่ 1 :
เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 ถึงวันที่ 25 ของเดือน

รอบที่ 2:
เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 ถึงวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

ตัวอย่าง
เริ่มวันที่ 26 มกราคม ถึง 10 ภุมภาพันธ์

ยืนยันรายการ
ทางโทรศัพท์

จะมีการโทรตรวจสอบการแลกคะแนนสะสม

( สำหรับรอบที่ 1 )
ภายในวันที่ 30 หรือ วันที่ 31

( สำหรับรอบที่ 2 )
ภายในวันที่ 15 ของเดือน

สรุปยอดผู้
ขอแลก
รางวัล

( สำหรับรอบที่ 1 )
ภายในวันที่ 26 ของเดือน

( สำหรับรอบที่ 2 )
ภายในวันที่ 11 ของเดือน

บัตรกำนัลโรบินสัน
2740 คะแนน = 500 บาท

สมาชิกจะได้รับบัตรกำนัลโรบินสันจะถูกจัดส่งทางไปรษณีตามที่อยู่ที่ท่านระบุ รอบที่ 1 ในวันที่ 6 และรอบที่ 2 ในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป

คะแนนสะสมที่ใช้แลกได้ต้องมีอย่างน้อย
2740 คะแนน (= 500 บาท)

ทาง yimresearch จะไม่รับผิดชอบในกรณีดังนี้

 • สมาชิกไม่ได้รับของรางวัลเนื่องจากข้อมูลที่อยู่ในระบบของท่านไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบที่อยู่ของท่านในเมนู "แก้ไขข้อมูลส่วนตัว" ของท่านให้ถูกต้อง
 • ความเสียหายของรางวัลเนื่องจากการจัดส่งของทางไปรษณีย์

แลกเปลี่ยนบัตรกำนัลเซ็นทรัล

ลงทะเบียน
เพื่อแลก
คะแนนสะสม

ลงทะเบียนเพื่อแลกคะแนนสะสม

รอบที่ 1 :
เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 ถึงวันที่ 25 ของเดือน

รอบที่ 2:
เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 ถึงวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

ตัวอย่าง
เริ่มวันที่ 26 มกราคม ถึง 10 ภุมภาพันธ์

ยืนยันรายการ
ทางโทรศัพท์

จะมีการโทรตรวจสอบการแลกคะแนนสะสม

( สำหรับรอบที่ 1 )
ภายในวันที่ 30 หรือ วันที่ 31

( สำหรับรอบที่ 2 )
ภายในวันที่ 15 ของเดือน

สรุปยอดผู้
ขอแลก
รางวัล

( สำหรับรอบที่ 1 )
ภายในวันที่ 26 ของเดือน

( สำหรับรอบที่ 2 )
ภายในวันที่ 11 ของเดือน

บัตรกำนัลเซ็นทรัล
5315 คะแนน = 1000 บาท

สมาชิกจะได้รับบัตรกำนัลเซ็นทรัลจะถูกจัดส่งทางไปรษณีตามที่อยู่ที่ท่านระบุ รอบที่ 1 ในวันที่ 6 และรอบที่ 2 ในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป

คะแนนสะสมขั้นต่ำที่ใช้แลกได้คือ
5315 คะแนน (= 1,000 บาท)

ทาง yimresearch จะไม่รับผิดชอบในกรณีดังนี้

 • สมาชิกไม่ได้รับของรางวัลเนื่องจากข้อมูลที่อยู่ในระบบของท่านไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบที่อยู่ของท่านในเมนู "แก้ไขข้อมูลส่วนตัว" ของท่านให้ถูกต้อง
 • ความเสียหายของรางวัลเนื่องจากการจัดส่งของทางไปรษณีย์

(Cash card)

ลงทะเบียน
เพื่อแลก
คะแนนสะสม

ลงทะเบียนเพื่อแลกคะแนนสะสม

รอบที่ 1 :
เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 ถึงวันที่ 25 ของเดือน

รอบที่ 2:
เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 ถึงวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

ตัวอย่าง
เริ่มวันที่ 26 มกราคม ถึง 10 ภุมภาพันธ์

ยืนยันรายการ
ทางโทรศัพท์

จะมีการโทรตรวจสอบการแลกคะแนนสะสม

( สำหรับรอบที่ 1 )
ภายในวันที่ 30 หรือ วันที่ 31

( สำหรับรอบที่ 2 )
ภายในวันที่ 15 ของเดือน

สรุปยอดผู้
ขอแลก
รางวัล

( สำหรับรอบที่ 1 )
ภายในวันที่ 26 ของเดือน

( สำหรับรอบที่ 2 )
ภายในวันที่ 11 ของเดือน

บัตรเงินสด (Cash Card)
258 คะแนน = 50 บาท

สมาชิกจะได้รับรหัสเติมเงิน รอบที่ 1 ในวันที่ 6 และรอบที่ 2 ในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป ทางอีเมล์ที่สมาชิกได้ลงทะเบียนไว้

คะแนนสะสมที่ใช้แลกได้ต้องมีอย่างน้อย 258 คะแนน ( = 50 บาท)
คะแนนสะสมสูงสุดที่ใช้แลกได้คือ 1,545 points ( = 300 บาท)

 • yimresearch จะส่งอีเมลให้กับสมาชิกที่ไม่สามารติดต่อทางโทรศัพท์ได้
  (รอบที่ 1: วันที่ 30 ถึงวันที่ 4 ของเดือน และรอบที่ 2: วันที่ 15 ของเดือนถึงวันที่ 18 ของเดือนถัดไป)
  หากท่านได้รับอีเมล กรุณาโทรศัพท์ติดต่อเราในวันและเวลาทำการ
 • หากภายใน 1 สัปดาห์หลังจาก Yimresearch ได้ส่งอีเมล์แล้วแต่ไม่มีการยืนยันตอบรับ เราจะทำการคืนคะแนนสะสมให้แก่สมาชิก
 • กรุณาตรวจสอบวิธีการใช้บัตรเงินสดที่เว็บไซต์หรือติดต่อ Call Center ของผู้ให้บริการ ดังนี้ True Money โทร 1331, AIS 12call โทร 1175, Happy Dtac โทร 1678
 • กรุณาเพิ่มอีเมล์ของเราในรายชื่ออีเมล์ของท่าน
  [email protected] หรือ [email protected]
  เพื่อรับรายการแลกเปลี่ยนคะแนนสะสมหรืออีเมล์แจ้งเตือนจาก Yimresearch ได้สะดวก

  *กรุณาอย่าเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ใช้ลงทะเบียนสมัครสมาชิกกับ Yimresearch.