Login LINE

รู้จักการธุรกิจสำรวจวิจัยออนไลน์กับ Yimresearch

ระบบการทำงานของ Yimresearch

ระบบการทำงานของ Yimresearch

เมื่อสมัครสมาชิกกับ Yimresearch สมาชิกจะมีโอกาสตอบแบบสำรวจจากบริษัท องค์กรและกลุ่มต่าง ๆ ที่หลากหลายแบบสำรวจจะถูกนำไปใช้วิเคราะห์เพื่อรองรับการวิจัยทางการตลาดและใช้ประกอบการตัดสินใจวางกลยุทธ์ทางการตลาดหลังจากที่สมาชิกทำแบบสำรวจของเราแล้ว สมาชิกจะได้รับคะแนน โดยคะแนนดังกล่าวจะนำไปใช้แลกของรางวัล เช่นบัตรโทรศัพท์ เงินออนไลน์ หรือซื้อสินค้าจากลิงค์ของพันธมิตรของเราดังนั้นนอกจากท่านจะได้รับคะแนนที่ท่านสามารถใช้ซื้อสินค้าได้แล้วความเห็นของท่านยังมีความสำคัญในการช่วยพัฒนาสินค้าหรือบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของท่านในอนาคตอีกด้วย

แนะนำบริษัท

บริษัท มาโครมิลล์ เซาท์ อีสต์ เอเชีย (ประเทศไทย)เป็นบริษัทที่ได้รับการลงทุนจากประเทศญี่ปุ่น โดยใช้ชื่อในอดีตว่า บริษัท ดับบลิว แอนด์ เอส จำกัดซึ่งก่อตั้งโดย คุณ โยชิโอะ ฟูจิอิ ในปี พ.ศ. 2557 ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562บริษัทได้ทำการเปลี่ยนแปลงชื่ออย่างเป็นทางการ โดยใช้ชื่อว่า บริษัท มาโครมิลล์ เซาท์ อีสต์ เอเชีย (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท มาโครมิลล์ (ประเทศญี่ปุ่น)

การที่เราเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทผู้บุกเบิกการทำวิจัยตลาดออนไลน์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ประเทศเวียดนามประเทศไทย และประเทศ
อินโดนีเซีย) บริษัท มาโครมิลล์ เซาท์ อีสต์ เอเชีย (ประเทศไทย)ได้มีความพยายามที่จะทำให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยให้บริการระบบแบบสอบถามออนไลน์ที่มีมาตรฐานระดับสากลเพื่อให้รองรับความต้องการของบริษัทในประเทศไทยและนานาชาติ

พนักงานของเราทั้งไทย และญี่ปุ่น ได้ให้ความสำคัญกับการยืนยันคุณภาพของผู้ที่เข้าร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อที่จะได้มอบข้อมูลที่แม่นยำถูกต้อง สะท้อนความเป็นจริงของสภาพตลาดและสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจของลูกค้าได้อย่างดีที่สุด

วิสัยทัศน์: เป็นผู้นำในบริการการวิจัยตลาดออนไลน์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Yimresearch เป็นผลิตภัณฑ์ของ บริษัท มาโครมิลล์ เซาท์ อีสต์ เอเชีย (ประเทศไทย)หน้าที่ของ Yimresearchไม่เพียงแต่เป็นเว็บไซต์สำหรับการรวบรวมผู้ตอบแบบสอบถามแต่เป็นพื้นที่ให้ผู้เข้าร่วมทุกคนได้เสนอความคิดเห็นร่วมมือ และสร้างเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งไปด้วยกัน

ความเป็นมาของบริษัท

 • 1999
  ก่อตั้งบริษัท W&S Group (Japan)
 • 04/2011
  ก่อตั้งบริษัท W&S Join Stock Company (Vietnam)
 • 10/2011
  ก่อตั้งบริษัท PT. Nusaresearch (Indonesia)
 • 01/2014
  ก่อตั้งบริษัท W&S Co., Ltd (Thailand)
 • 08/2014
  ก่อตั้งบริษัทในกลุ่มประเทศเอเชีย
 • 06/2019
  เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น มาโครมิลล์ เซาท์ อีสต์ เอเชีย ซึ่งเป็ฯบริษัทในเครือของ มาโครมิลล์ กรุ๊ป

ข้อมูลเพิ่มเติม

ในปัจจุบัน บริษัท มาโครมิลล์ เซาท์ อีสต์ เอเชีย ได้มีสำนักงานใน 3 ประเทศ ได้แก่ประเทศเวียดนาม ประเทศไทย และประเทศอินโดนีเซีย นอกจากนี้ยังให้บริการ ด้านการตลาดออนไลน์และการออกแบบเว็บไซต์