รู้จักการธุรกิจสำรวจวิจัยออนไลน์กับ Yimresearch

ระบบการทำงานของ Yimresearch

ระบบการทำงานของ Yimresearch

เมื่อสมัครสมาชิกกับ Yimresearch สมาชิกจะมีโอกาสตอบแบบสำรวจจากบริษัท องค์กรและกลุ่มต่าง ๆ ที่หลากหลาย แบบสำรวจจะถูกนำไปใช้วิเคราะห์เพื่อรองรับการวิจัยทางการตลาดและใช้ประกอบการตัดสินใจวางกลยุทธ์ทางการตลาด หลังจากที่สมาชิกทำแบบสำรวจของเราแล้ว สมาชิกจะได้รับคะแนน โดยคะแนนดังกล่าวจะนำไปใช้แลกของรางวัล เช่น บัตรโทรศัพท์ เงินออนไลน์ หรือซื้อสินค้าจากลิงค์ของพันธมิตรของเรา ดังนั้นนอกจากท่านจะได้รับคะแนนที่ท่านสามารถใช้ซื้อสินค้าได้แล้ว ความเห็นของท่านยังมีความสำคัญในการช่วยพัฒนาสินค้าหรือบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของท่านในอนาคตอีกด้วย

ประวัติบริษัท W&S

ในสภาพเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน ธุรกิจต่าง ๆ เกิดขึ้นอย่างมากมายเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดในทวีปเอเชีย ที่กำลังเติบโต รวมถึงตลาดของประเทศไทยมีการเติบโตอย่างรวดเร็วมาก ดึงดูดให้นักลงทุนต่างชาติเข้าสู่ตลาด ประเทศไทยและนำเงินเข้ามาลงทุนด้วยจำนวนเงินมากมายในหลาย ๆ ด้าน

นอกจากบริษัทจะทำการศึกษาตลาดสินค้าอุปโภค บริโภคแล้ว ยังศึกษาลักษณะการทำธุรกิจของแต่ละท้องถิ่น เพราะผู้ลงทุนควรจะจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อปรับปรุงและขยายธุรกิจ อบรมทรัพยากรบุคคล และสร้างความมั่นคงให้แก่ช่องทางการขายหรือกิจกรรมการตลาดด้วย บริษัท W&S Group ประเทศญี่ปุ่น ตระหนักถึงความต้องการนี้ จึงได้ก่อตั้งดับบลิว แอนด์ เอส จำกัด ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการทำวิจัยตลาดแบบออนไลน์ เพื่อสนับสนุนความต้องการ ทำวิจัยทางการตลาดซึ่งตลาดมีการเติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศไทย

เราจึงจัดทำหน้าเว็บไซต์ออนไลน์ Yimresearch.net โดยหวังว่าเว็บไซต์นี้จะไม่เพียงแค่สนับสนุนความต้องการทำวิจัยตลาดโดยตรง แต่ยังเป็นแหล่งชุมชนออนไลน์ที่เป็นศูนย์รวมความคิดเห็นและความเข้าใจอย่างถ่องแท้จากผู้บริโภคชาวไทยอีกด้วย

ความเป็นมาของบริษัท W&S Group

W&S Group
W&S Group มีประสบการณ์ด้านการสำรวจวิจัยมาอย่างยาวนานโดยมีทีมงานในประเทศญี่ปุ่นและทีมงานในประเทศเอเชียตะวันออกกเฉียงใต้ ด้วยระบบสำรวจวิจัยเฉพาะของ W&S ที่มีคุณภาพและสมาชิกทำแบบสำรวจของเราเองในประเทศเวียดนาม อินโดนีเซีย และไทยใต้ ทำให้ W&S สามารถรองรับความต้องการในการสำรวจวิจัยในกลุ่มประเทศเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี