รายงานความคิดเห็นของคนกรุงเทพต่อเหตุการณ์ระเบิด

Yimresearch 21-08-2015 4927

รายงานความคิดเห็นของคนกรุงเทพต่อเหตุการณ์ระเบิด 

 

ข้อมูลโดยย่อจากงานวิจัย

- เมื่อมีการวางระเบิดที่เอราวัณ "83% ในกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามติดต่อครอบครัวของพวกเขาหรือคนรู้จัก

- 3 วิธีสูงสุดที่ใช้ในการติดต่อกับครอบครัวของพวกเขาหรือเพื่อนหลังจากที่มีการวางระเบิดที่เอราวัณคือ โทรหา, LINE และ Facebook

- การวางแผนวันหยุดสุดสัปดาห์หลังจากที่มีข่าวการวางระเบิดสูดสุดคือ "ทำกิจกรรมที่บ้าน"  

 

ท่านสามารถดาวน์โหลด ผลสำรวจได้ที่ลิงค์ด้านล่าง 

<รายงานความคิดเห็นของคนกรุงเทพต่อเหตุการณ์ระเบิด >