Login LINE

กฏกติกาการสร้างแบบสำรวจเร่งด่วน

ส่งไอเดียคำถามเร่งด่วน

แบบสำรวจเร่งด่วนของ Yimresearch ทำขึ้นเพื่อรวบรวมคำถามและไอเดียที่น่าสนใจจากชีวิตประจำวันของสมาชิก แชร์ความคิดของคุณกับทางเราแล้วเราจะช่วยสำรวจให้คุณว่าคนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอย่างไร

สมาชิกสามารถส่งไอเดียได้ทางหน้าหลักของ Yimresearch หรือ คลิกที่นี่

ประกาศแบบสำรวจเร่งด่วนที่ถูกเลือก

เราจะเลือก 25 คำถามที่น่าสนใจจากไอเดียคำถามทั้งหมดที่ส่งเข้ามา แล้วนำมาทำเป็นแบบสำรวจเร่งด่วนในเว็บไซต์ทุกวันอังคารของแต่ละสัปดาห์

รับ 10 คะแนนสำหรับคำถามที่ถูกเลือก

ตอบแบบสำรวจเร่งด่วน

แบบสำรวจเร่งด่วนทั้งหมดที่ถูกเลือกจะเปิดให้สมาชิกโหวต 1 สัปดาห์ สมาชิกสามารถตอบได้ 5 คำถาม/วัน หากแบบสำรวจมีผู้ตอบมากกว่า 250 คนสมาชิกสามารถตอบแบบสำรวจนั้นได้แต่จะไม่ได้รับคะแนนเพิ่ม

1 คำถาม = 1 คะแนน
เฉพาะคำถามที่มีผู้ตอบไม่เกิน 250 คำตอบ

แชร์แบบสำรวจเร่งด่วนให้เพื่อน

สมาชิกสามารถแชร์แบบสำรวจเร่งด่วนที่น่าสนใจหรือแบบสำรวจของคุณให้เพื่อนได้ ผ่านทางอีเมล facebook Twitter หรือโซเชียลมีเดียอื่นๆ เพื่อเพิ่มยอดจำนวนผู้ตอบแบบสำรวจ

ปิดโหวตและประกาศรางวัล

- แบบสอบถามเร่งด่วนทั้งหมดจะถูก ปิดในวันศุกร์ก่อนการประกาศแบบสำรวจเร่งด่วนชุดใหม่
- ทางทีมงานจะสรุปจำนวนผู้ตอบและมอบคะแนนให้แก่แบบสำรวจเร่งด่วนที่มีผู้ตอบสูงสุด 1 คนเท่านั้น

รับคะแนนโบนัส 200 คะแนน

แบบสำรวจจะต้องมีผู้ตอบ 300 คนขึ้นไปเท่านั้น

เงื่อนไขการรับคะแนน:
1. ถ้าสมาชิกทำการตอบคำถามโดยการทุจริตหรือสแปม ผู้ดูแลจะระงับสิทธิ์ในการตอบคำถามของสมาชิกท่านนั้น และเลือกผู้ชนะรางวัลรายต่อไป.
2. ในกรณีที่สมาชิกมากกว่าหนึ่งท่านมีผู้มาตอบคำถามเป็นจำนวนเท่ากัน ผู้ดูแลจะตัดสินมอบรางวัลให้ผู้ชนะโดยดูจาก:
- เวลาที่ตอบแบบสอบถามข้อสุดท้าย (สมาชิกที่ส่งแบบสอบถามแบบด่วนที่มีผู้มาตอบคำถามข้อสุดท้ายก่อนเป็นผู้ชนะรางวัล)
- เวลาที่ส่งแบบสอบถามเข้าร่วม (สมาชิกที่ส่งแบบสอบถามเข้าร่วมก่อนจะมีสิทธิ์ก่อน)
- คุณลักษณะของบัญชีสมาชิกแต่ละท่าน