Login LINE

กฏกติกาการสร้างแบบสำรวจเร่งด่วน

แบบสำรวจด่วน

เพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติในการรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์และน่าสนใจเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของสมาชิก Yimresearch

จัดทำโปรแกรมเพื่อสร้างแบบสำรวจอย่างรวดเร็ว โปรดส่งความคิดเห็นของคุณมาให้เราเพื่อดูว่าคนอื่นมีความคิดเห็นและ

หากต้องการมีส่วนร่วมใน Quick Survey โปรดคลิกที่นี่

วิธีคัดเลือกแบบ Quick Survey

ในความคิดเห็นที่สมาชิกส่งมาทุกสัปดาห์ตั้งแต่วันอังคารของสัปดาห์ N ถึงวันจันทร์ของสัปดาห์ N+1 ผู้ดูแลระบบ Yimresearch
จะเลือกคำถามที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดเพื่อโพสต์บนหน้ารายการแบบสำรวจด่วนของ Yimresearch ทุกวันตั้งแต่วันอังคารของสัปดาห์ N+ 1.

10 คะแนน/ต่อคำถามที่โพสต์

ตอบแบบสอบถาม

แบบสอบถาม Quick survey ไม่จำกัดจำนวนผู้ร่วมตอบแบบสอบถาม

สมาชิกแต่ละคนสามารถเข้าร่วม:

- ร่วมตอบแบบสำรวจพร้อมรับคะแนน (สำหรับแบบสำรวจที่มีผู้เข้าร่วมน้อยกว่า 1,000 คน)

- ร่วมตอบแบบสำรวจเพื่อโหวตแบบสำรวจ (สำหรับแบบสำรวจที่มีผู้เข้าร่วมถึง 1,000 คน)

1 แบบสำรวจ + 1 คะแนน
สำหรับสมาชิก 1,000 คนแรก

ส่งแบบสำรวจให้เพื่อนของคุณ

สมาชิกสามารถเชิญเพื่อนให้มีส่วนร่วมในการตอบแบบสำรวจของตนเองที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริหาร

ผ่านการแชร์ทางอีเมล Facebook และ Twitter เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ตอบแบบสำรวจ

รางวัลพิเศษ: 200 คะแนน

เงื่อนไขการรับคะแนนพิเศษ: ร่วมส่งแบบสำรวจที่ดีที่สุดและได้รับเลือกว่ามีความน่าสนใจที่สุดโดยผู้ดูแลระบบ Yimreseearch จากคำถามแบบสำรวจที่โพสต์ในสัปดาห์ก่อนหน้า (ตั้งแต่วันอังคารของสัปดาห์ N ถึงวันจันทร์ของสัปดาห์ N+1)

เวลาประกาศรางวัล: ทุกวันอังคาร (สัปดาห์ N+1)