Login LINE

รายงานผลสำรวจความนิยมในการรับประทานอาหารเจสำเร็จรูปในประเทศไทย (พฤศจิกายน 2557)

  • Yimresearch
  • 12-04-2018
  • 7488
  • Rating: 0 member
รายงานผลสำรวจความนิยมในการรับประทานอาหารเจสำเร็จรูปในประเทศไทย (พฤศจิกายน 2557)
 
 
 
 
วิธีการวิจัย                             : การวิจัยออนไลน์
ระยะเวลาเก็บข้อมูล               : วันที่ 16-20 ตุลาคม 2557
พื้นที่วิจัย                               : ทั่วประเทศไทย
เกณฑ์การตอบคำถาม          : ผู้หญิงและผู้ชายที่อายุมากกว่า 16 ปี
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม   : 200 คน
จำนวนคำถาม                       : 4 คำถามคัดผู้ตอบแบบสอบถาม และ 6 คำถามหลัก
เนื้อหาของงานวิจัย               : คำถามคัดผู้ตอบแบบสอบถาม : เพศ, อายุ, ภูมิภาค, รายได้
                                             : คำถามหลัก : เพื่อใช้ศึกษาพฤติกรรมการกินเจของคนไทย
 
 
 
ท่านสามารถดาวน์โหลด ผลสำรวจได้ที่ลิงค์ด้านล่าง :
 
 
 
 
 

แชร์ข่าวให้เพื่อนได้รู้!

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Google+

รายงานการวิจัยอื่นๆ

Tag

รายงานการวิจัยอื่นๆ

ต้องการเสนอหัวข้อการวิจัยให้กับเรา