Login LINE

Subject

แบบสอบถามเพื่อรับสิทธิ์แฟนขั้นเทพ

2020-04-29 11:32:44แบบสอบถามเพื่อรับสิทธิ์แฟนขั้นเทพ

แบบสอบถามนี้จะเปิดโดยอัตโนมัติทุกสัปดาห์ โดยเมื่อคุณได้ทำจนครบของทั้งเดือน คุณจะได้รับสิทธิ์ในการแลกของรางวัลในราคาลด 10% เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณที่ท่านได้มีส่วนร่วมและให้ความร่วมมืออันมีค่ากับ Yimresearch เราจึงขอมอบรางวัลแฟนขั้นเทพ ให้กับสมาชิกที่เข้าระบบตอบแบบสอบถามตลอดทั้งเด ...

ต้องการเสนอหัวข้อการวิจัยให้กับเรา

ต้องการเสนอหัวข้อการวิจัยให้กับเรา