Login LINE

Subject

รายงานแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเทศกาลวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559

2018-04-12 14:13:28รายงานแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเทศกาลวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559

[สรุปผลการวิจัย]   1.) กว่าร้อยละ  90.0  ของคนไทยมองว่าเทศกาลวันแม่นั้นเป็นเทศกาลที่มีความสำคัญ   2.) ของขวัญสามอันดับแรกที่คนอยากจะมอบให้แม่เนื่องในเทศกาลพิเศษนี้คือ การพาแม่ไปทานอาหาร  เงิน และการให้ดอกไม้ ตามลำดับ

ต้องการเสนอหัวข้อการวิจัยให้กับเรา

ต้องการเสนอหัวข้อการวิจัยให้กับเรา