Login LINE

หยุดตอบแบบสอบถามด้วยข้อมูลเท็จ

 • Yimresearch
 • 12-04-2018
 • 8732
 • Rating: 0 member

หยุดการตอบแบบสอบถามด้วยข้อมูลเท็จ

antispam

 

เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนความเป็นจริงของตลาดและผู้บริโภคในปัจจุบัน  การตอบแบบสอบถามด้วยข้อมูลจริงของผู้ทำแบบสำรวจจึงเป็นเรื่องสำคัญมาก 

หากเราตรวจพบคำตอบที่ไม่ตรงกับความจริง คำตอบที่ไม่มีความหมาย คำตอบไม่ตรงกับคำถาม  ตัวอย่างเช่น การตอบว่าเคยใช้ผลิตภัณฑ์ A และตอบว่าไม่รู้จักผลิตภัณฑ์ A ในข้อถัดไป เป็นต้น

หากพบคำตอบในลักษณะดังกล่าง ทางเว็บไซต์จะมีขั้นตอนการดำเนินการแบ่งตามจำนวนครั้งที่สมาชิกตอบด้วยข้อมูลสแปม ดังนี้

 • ครั้งที่ 1 บัญชีของสมาชิกจะอยู่ในรายชื่อเฝ้าระวัง
 • ครั้งที่ 2 สมาชิกจะไม่สามารถทำแบบสำรวจบางหัวข้อได้
 • ครั้งที่ 3  หากคำตอบของคุณยังมีลักษณะของสแปมบัญชีของคุณจะถูกระงับ

 

ทาง  yimresearch ขอขอบคุณในความร่วมมือของสมาชิกทุกท่าน เพื่อให้การสำรวจวิจัยเป็นไปอย่างถูกต้องและได้ประโยชน์กับทุกฝ่ายสูงสุด

 

แชร์ข่าวให้เพื่อนได้รู้!

 • Facebook
 • Twitter
 • Linkedin
 • Google+

รายงานการวิจัยอื่นๆ

Tag

รายงานการวิจัยอื่นๆ

ต้องการเสนอหัวข้อการวิจัยให้กับเรา