Login LINE

รายงานเกี่ยวกับการศึกษาแฟชั่นในตลาดประเทศไทย

  • Yimresearch
  • 12-04-2018
  • 38522
  • Rating: 0 member

 

รายงานเกี่ยวกับการศึกษาแฟชั่นในตลาดประเทศไทย

 

วิธีการวิจัย: การวิจัยแบบออนไลน์

ระยะเวลาเก็บข้อมูล: 18-30 มีนาคม 2558

พื้นที่วิจัย:  ไทย

เกณฑ์การตอบคำถาม: ผู้หญิงและผู้ชาย(50%:50%) อายุ 16 ปีขึ้นไป

 

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม:

พฤติกรรมของผู้บริโภค 650 ตัวอย่าง

ความเข้าใจให้กับ UNIQLO 240 ตัวอย่าง

 

จำนวนคำถาม:  

ประชากรในการคัดกรอง 8 คำถามหลัก

พฤติกรรมของผู้บริโภค  8 คำถามหลัก

ความเข้าใจให้กับ UNIQLO 9 คำถามหลัก

 

เกณฑ์:  ซื้อเสื้อผ้าในช่วง 6 เดือน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคชาวไทยที่มีต่อการบริโภคเสื้อผ้า

เพื่อประเมินการรับรู้แบรนด์และการรับรู้ในหมู่ลูกค้าที่มีอยู่ UNIQLO

 

 

ท่านสามารถดาวน์โหลด ผลสำรวจได้ที่ลิงค์ด้านล่าง 

รายงาน UNIQLO ศึกษาตลาดในประเทศไทย

 

 

 

 

ที่มาของรูปภาพ: wekorat

แชร์ข่าวให้เพื่อนได้รู้!

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Google+

รายงานการวิจัยอื่นๆ

Tag

รายงานการวิจัยอื่นๆ

ต้องการเสนอหัวข้อการวิจัยให้กับเรา