Login LINE

รายงานการวิจัยเกี่ยวกับการวางแผนสร้างครอบครัวเปรียบเทียบ 3 ประเทศ

  • Yimresearch
  • 12-04-2018
  • 29416
  • Rating: 0 member

รายงานการวิจัยเรื่องการวางแผนสร้างครอบครัวเปรียบเทียบ 3 ประเทศ

 

 

วิธีการวิจัย: การวิจัยแบบออนไลน์

ระยะเวลาเก็บข้อมูล: 1 - 3 ตุลาคม 2558

พื้นที่วิจัย: ประเทศไทย เวียดนาม และอินโดนีเซีย

เกณฑ์การตอบคำถาม: คนไทย เวียดนาม และอินโดนีเซียที่มีอายุ17 ปีขึ้นไป

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม: 1,500 คน

โควต้า    - ผู้ชายโสด  125 คน/ประเทศ

               - ผู้หญิงโสด  125 คน/ประเทศ

               - ผู้ชายแต่งงานแล้ว  125 คน/ประเทศ

               - ผู้หญิงแต่งงานแล้ว  125 คน/ประเทศ

 

[รายงานผลวิจัย]

รายงานนี้เป็นการสำรวจสมาชิกเว็บไซต์บริษัท W&S ใน 3 ประเทศ คือ ไทย เวียดนาม และอินโดนีเซีย เกี่ยวกับหัวข้อการสร้างครอบครัวได้ผลการสำรวจ ดังนี้

-  ผู้ร่วมวิจัยชายส่วนใหญ่คิดว่าควรจะต้องเตรียมเงินเพื่อแต่งงานประมาณ 105,000 - 350,000 บาท

- ผู้ร่วมวิจัยหญิงส่วนใหญ่ก็คาดหวังให้คนรักมีเงินอย่างน้อยประมาณ 105,000 - 350,000 บาทสำหรับการแต่งงาน

- 40% ของคนไทยต้องการเป็นผู้ทำอาหารให้ครอบครัว ในขณะที่ 57% ของคนเวียนนามคาดหวังให้คู่ครองเป็นคนทำอาหาร

- หนุ่มสาวที่ต้องการมีลูก 2 คนชาวเวียดนามมีจำนวน 75.4% ตามด้วยอินโดนีเซีย 54.60% และไทย 52.6%

- ฝ่ายที่คุมการเงินภายในบ้านคือผู้หญิงเหมือนกันทั้ง 3 ประเทศคือ  เวียดนาม (74.6%) อินโดนีเซีย (68.0%) และ ไทย (67.0%)

 

อ่านรายละเอียดการวิจัยคลิกที่นี่

 

รายงานการวิจัยอื่นๆ

 

 

แชร์ข่าวให้เพื่อนได้รู้!

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Google+

รายงานการวิจัยอื่นๆ

Tag

รายงานการวิจัยอื่นๆ

ต้องการเสนอหัวข้อการวิจัยให้กับเรา