Login LINE

รายงานความคิดเห็นเกี่ยวกับ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559

 • Yimresearch
 • 12-04-2018
 • 29749
 • Rating: 0 member

รายงานความคิดเห็นเกี่ยวกับ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการวิจัย                                      การวิจัยแบบออนไลน์

ระยะเวลาเก็บข้อมูล                        7 – 10 มกราคม 2559

พื้นที่วิจัย                                         ประเทศไทย (ทั่วประเทศ)

เกณฑ์การตอบคำถาม                    คนไทยที่มีอายุ 17 ปีขึ้นไป มีบุตรและอาศัยอยู่กับบุตรในปัจจุบัน

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม             360 คน

 

รายงานผลการวิจัย

 • สถานที่จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี ที่เป็นที่นิยมทุกปี ได้แก่ สวนสนุก, สวนสัตว์ และ ศูนย์การค้า/ช้อปปิ้งมอลล์ต่างๆ
 • เหตุผลในการตัดสินใจเลือกสถานที่เที่ยวในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติของผู้ปกครอง คือ ลูกได้เรียนรู้ และ สนุกสนาน
 • ผู้ปกครองส่วนใหญ่ร้อยละ 66.7 สามารถจดจำคำขวัญวันเด็กแห่งชาติได้ประจำปี 2559 ได้ และมีความเห็นว่าคำขวัญวันเด็กควรจะมีข้อความที่สั้นและจดจำง่าย
 • อาชีพที่ผู้ปกครองอยากให้ลูกหลานเป็นในอนาคต อันดับ 1 คือ ครู/ข้าราชการ ตามมาด้วย แพทย์ และ นักธุรกิจ

 

 

ดาวน์โหลดได้ที่นี้

รายงานความคิดเห็นเกี่ยวกับ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559

 

 

 

 

 

 

 

 

แชร์ข่าวให้เพื่อนได้รู้!

 • Facebook
 • Twitter
 • Linkedin
 • Google+

รายงานการวิจัยอื่นๆ

Tag

รายงานการวิจัยอื่นๆ

ต้องการเสนอหัวข้อการวิจัยให้กับเรา