Login LINE

ประกาศ การใช้งาน Line Gift Code

  • Yimresearch
  • 12-04-2018
  • 11035
  • Rating: 0 member

ประกาศ การใช้งาน Line Gift Code

เนื่องด้วย Line Gift Code ที่มีปัญหา ณ ขณะนี้ ได้รับการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ของรางวัล Line Gift Code ที่ทางเราได้ส่งไปให้เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 รอบวันที่ 11-25 มกราคม 2559 สามารถกลับมาใช้งานได้ปกติแล้ว

สมาชิกทุกท่านที่ได้รับรางวัลไปสามารถนำ Line Gift Code ที่ส่งไปให้นำมาใช้งานได้แล้ว

 

 

ขอบคุณ

Yimresearch

แชร์ข่าวให้เพื่อนได้รู้!

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Google+

รายงานการวิจัยอื่นๆ

Tag

รายงานการวิจัยอื่นๆ

ต้องการเสนอหัวข้อการวิจัยให้กับเรา