Login LINE

ประกาศกฎเกณฑ์ใหม่สำหรับการให้คะแนน

  • Yimresearch
  • 18-10-2021
  • 11066
  • Rating: 0 member

 

ประกาศกฎเกณฑ์ใหม่สำหรับการให้คะแนน


ทางผู้บริหาร Yimresearch ขอเรียนแจ้งให้ทางสมาชิกทราบว่า

 

 

เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 แบบสำรวจที่มีจำนวนคำถามเท่ากันสมาชิกอาจจะได้รับคะแนนไม่เท่ากัน

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของแบบสำรวจ อย่างไรก็ตามตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564

เราได้เปลี่ยนกฎการให้คะแนนเมื่อคุณทำแบบสำรวจนานขึ้น คุณก็จะได้รับคะแนนมากขึ้น

 

 

นอกจากนี้คุณจะได้รับคะแนน 1 คะแนนเสมอ ในกรณีโควต้าเต็มหรือเงื่อนไขไม่ตรงกับกลุ่มสำรวจขณะนั้น

 


ด้วยความเคารพ
ทางผู้บริหาร Yimresearch

แชร์ข่าวให้เพื่อนได้รู้!

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Google+

รายงานการวิจัยอื่นๆ

รายงานการวิจัยอื่นๆ

ต้องการเสนอหัวข้อการวิจัยให้กับเรา