Login LINE

แคมเปญพิเศษ 11.11

  • Yimresearch
  • 10-11-2023
  • 15503
  • Rating: 0 member

heart     แคมเปญพิเศษ 11.11

     ส่งมอบความสุขกับสมาชิกใหม่

✨สมัครวันนี้รับไปเลย 30 คะแนน✨

 

enlightened ระยะเวลา:

วันเสาร์ที่ 11 พ.ย. ถึง วันอาทิตย์ที่ 10 ธ.ค.

enlightened ของรางวัล:

คะแนนพิเศษ 30 คะแนน สำหรับสมาชิกใหม่ในช่วงแคมเปญ

enlightened รางวัลต่อที่สอง

ลุ้นรับป๊อกกี้รสมัทฉะ

สมาชิกใหม่ในช่วงแคมเปญที่ได้รับเลือกจำนวน 11 คน จะได้รับป๊อกกี้รสมัทฉะไปเลย 30 กล่อง!

 enlightened เงื่อนไข:

1. ต้องเป็นสมาชิกใหม่ของ Yimresearch

2. ลงทะเบียนให้แล้วเสร็จภายในช่วงระยะเวลาแคมเปญ

※สมาชิกใหม่ จำเป็นต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน

ห้ามพลาดโอกาสดีๆ แบบนี้ มาร่วมสนุกกันเยอะๆ น้าา

 

เงื่อนไขการเข้าร่วม

•ผู้ที่สมัครแคมเปญนี้ จะต้องตรวจสอบ และ ยินยอม ข้อควรระวัง ข้อห้าม รวมถึง ข้อสงวนสิทธิ์ดังต่อไปนี้

•แม้ว่าจะลงทะเบียน Yimresearch แบบสมาชิกชั่วคราวแล้วก็ยังไม่ถือว่าเป็นการสมัครดังกล่าว กรณีสมัครแคมเปญกรุณาสมัครสมาชิก Yimresarch แบบเต็มรูปแบบ (จำเป็นต้องลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชน)

•แคมเปญนี้จัดโดยบริษัท Macromill South East Asia (Thailand) Co.,Ltd./Macromill South East Asia, Inc.(ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”)โดยไม่ได้รับสปอนเซอร์ การสนับสนุน หรือการจัดการจากบริษัท Facebook และ Thai Glico Co., Ltd.

•ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท หรือ แคมเปญนี้ไม่สามารถสมัครได้

•งานธุรการบางส่วนทางบริษัทได้มอบหมายให้ Vector Group Ltd. เป็นผู้รับผิดชอบ

•การสมัครแคมเปญนี้ จำกัดเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

•กรณีผู้ที่อายุต่ำกว่า18ปีสมัครเข้าร่วมแคมเปญ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อนสมัคร

•หากพบว่า มีการสมัครหลายครั้งในหนึ่งวัน , สมัครโดยใช้หลายบัญชีที่ดำเนินการโดยบุคคลเพียงคนเดียว, การสมัครจากบัญชีที่ทุจริต หรือ อื่นๆ หากบริษัทพิจารณาว่าเกิดการทุจริตหรือ ผู้สมัครทำการละเมิดข้อตกลงด้านล่างต่อไปนี้ ถือว่าการรับรางวัลหรือการสมัครเป็นโมฆะ นอกจากนี้ ผู้สมัครหนึ่งท่านสามารถรับรางวัลได้เพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น

•ผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับการแจ้งทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว้กับ Yimresearch นอกจากนี้ เราไม่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับรางวัลได้

•ผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับอีเมลแยกต่างหากเกี่ยวกับคำแนะนำในการจัดส่งของรางวัลซึ่งเป็นอีเมลที่ลงทะเบียนไว้กับทาง Yimresearch โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ลงทะเบียนที่อยู่อีเมลที่ถูกต้องกับทาง Yimresearch

•กรรมสิทธิ์ของผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถถ่ายโอนไปยังบุคคลอื่นได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ และไม่สามารถเปลี่ยน, คืนสินค้า หรือเปลี่ยนเงินสดได้

•หากของรางวัลเกิดความเสียหาย หรือ ตำหนิ ทางเราไม่สามารถรับเปลี่ยนหรือคืนได้ในทุกกรณี

•ในแคมเปญนี้ ทางบริษัทหรือ บริษัทเอาท์ซอร์ส หรือบริษัทจัดส่งอาจติดต่อผู้ได้รับรางวัลเกี่ยวกับการจัดส่งของรางวัลเพิ่มเติม ฯลฯ

•ผู้รับรางวัลไม่สามารถระบุวันและเวลาจัดส่ง วิธีการจัดส่ง หรือบริษัทจัดส่งของรางวัลด้วยตนเองได้

•หากของรางวัลเกิดการสูญหายภายหลังจากการจัดส่งทางบริษัทไม่สามารถชดเชยความเสียหายได้

•หากในช่วงเวลาสุ่มผู้โชคดีและจัดส่งของรางวัลพบว่ามีการลบการลงทะเบียนYimresearch, การไม่สามารถระบุตัวตนผู้ได้รับรางวัลเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง ID, การไม่สามารถให้ข้อมูลที่จำเป็นในการส่งมอบรางวัลในช่วงเวลาที่กำหนด, การไม่สามมารถจัดส่งของรางวัลได้เนื่องจากที่อยู่ในการจัดส่งไม่ชัดเจนหรือสาบสูญเป็นเวลานาน หรือ การกระทำที่ถือว่าเป็นทุจริตทางบริษัทถือว่าสิทธิ์ของผู้รับรางวัลเป็นโมฆะ

•ทางบริษัทจะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับรางวัล และข้อมูลผู้สมัครแคมเปญตามนโยบายความเป็นส่วนตัว

 

ข้อห้ามในการร่วมแคมเปญ

ผู้ที่ทำการเข้าร่วมแคมเปญห้ามกระทำการดังต่อไปนี้

•การกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย คำตัดสินของศาล คำตัดสิน หรือคำสั่ง หรือมาตรการทางปกครองที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย

•การกระทำที่อาจเป็นอันตรายต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

•การกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิของบริษัทหรือบุคคลที่สาม

•การโพสต์หรือส่งเนื้อหาที่คุกคามหรือใส่ร้ายลูกค้ารายอื่น หรือเนื้อหาที่เป็นการต่อต้านสังคม หรือการแสดงตนที่ทำให้ผู้อื่นรู้สึกไม่สบายใจ

•การกระทำที่แอบอ้างเป็นบริษัทฯ หรือบุคคลที่สาม หรือการจงใจเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ

•การรวบรวม เปิดเผย หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นอย่างผิดกฎหมาย ฯลฯ

•การกระทำเพื่อวัตถุประสงค์ในการหากำไร (ยกเว้นที่ได้รับการอนุมัติจากบริษัท) และการกระทำอื่น ๆ โดยการใช้แคมเปญนี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่วางแผนไว้สำหรับแคมเปญนี้

•การกระทำที่แทรกแซงหรือขัดขวางการดำเนินงานของบริษัทในแคมเปญหรือการเข้าร่วมของลูกค้ารายอื่นในแคมเปญ

•การกระทำที่เป็นการละเมิดข้อกำหนดการใช้งานYimresearch

•การกระทำที่ช่วยเหลือหรือสนับสนุนการกระทำที่เข้าข่ายข้อใดข้อหนึ่งดังเนื้อหาข้างต้น

•การกระทำอื่นๆที่บริษัทเห็นว่าไม่เหมาะสม

 

ข้อจำกัดความรับผิดชอบของแคมเปญ

•ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อข้อบกพร่องด้านข้อเท็จจริงหรือทางกฎหมายใดๆ (ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง ความครบถ้วน ความมีประสิทธิผล ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ การรักษาความปลอดภัย ฯลฯ) ที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญนี้ ทางบริษัทไม่รับประกันทั้งโดยชัดแจ้งและโดยปริยายว่าจะไม่มีข้อบกพร่องดังกล่าว

•บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อปัญหาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในรูปภาพ หรือสิทธิ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อความ รูปภาพ ฯลฯ ที่โพสต์โดยลูกค้า นอกจากนี้บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับลูกค้าอันเป็นผลมาจากการสมัครเข้าร่วมแคมเปญนี้

•หากเกิดสถานการณ์ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้จนทำให้เนื้อหาในแคมเปญนี้และหลักเกณฑ์ถูกยกเลิกหรือเนื้อหามีการเปลี่ยนแปลง ทางบริษัทไม่มีความจำเป็นที่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

•ผู้ที่จะเข้าร่วมแคมเปญโปรดเตรียมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องมือ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแคมเปญด้วยตนเอง

•โปรดทราบบริษัทของเราจะไม่รับผิดชอบต่อปัญหาใดๆ (การแพ้อาหาร ฯลฯ) หรือความเสียหาย (ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม) ที่อาจเกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการสมัครเข้าร่วมแคมเปญนี้

แชร์ข่าวให้เพื่อนได้รู้!

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Google+

รายงานการวิจัยอื่นๆ

รายงานการวิจัยอื่นๆ

ต้องการเสนอหัวข้อการวิจัยให้กับเรา