Login LINE

รายงานเกี่ยวกับการศึกษาเปรียบเทียบการดำเนินชีวิตในประเทศไทยอินโดนีเซียและเวียดนามในปี 2014

  • Yimresearch
  • 12-04-2018
  • 32620
  • Rating: 0 member

รายงานเกี่ยวกับการศึกษาเปรียบเทียบการดำเนินชีวิตในประเทศไทยอินโดนีเซียและเวียดนามในปี 2014

 

วิธีการวิจัย: การวิจัยแบบออนไลน์

ระยะเวลาเก็บข้อมูล: ธันวาคม 2557

พื้นที่วิจัย: เวียดนาม อินโดนีเซีย ไทย

เกณฑ์การตอบคำถาม:

ผู้หญิงและผู้ชายที่อายุมากกว่า 18 ปี

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม:

ไทย 532 คน

อินโดนีเซีย 500 คน

เวียดนาม 600 คน

จำนวนคำถาม: 30 คำถามหลัก

 

เนื้อหาของงานวิจัย   

คำถามคัดผู้ตอบแบบสอบถาม :

- ทัศนคติทั่วไปเกี่ยวกับชีวิต

- อาชีพ

- นิสัยช้อปปิ้ง

- เงินและเงินฝากออมทรัพย์

- สันทนาการ การพักผ่อนหย่อนใจ

 

  คำถามหลัก

ขณะที่ส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถามใน 3 ประเทศยอมรับว่าชีวิตในปี 2014 จะดีขึ้น ร้อยละ 36.7% ผู้ตอบแบบสอบถามในเวียดนามยังกล่าวถึงว่าชีวิตที่ได้รับค่อนข้างหนักกว่าในปี 2013

- 3 ประเทศอินโดนีเซียได้รับความพึงพอใจสูงสุดในชีวิต แม้ว่าจะบอกว่าชีวิตของพวกเขาได้รับการที่ดีขึ้นในปี 2014 เพียง 20.5%  ของผู้ตอบแบบสอบถามในไทย 26.3% ของผู้ตอบแบบสอบถามรู้สึกเวียดนามความพึงพอใจกับชีวิตปัจจุบันของพวกเขาเมื่อเทียบกับ 55.2% ของผู้ตอบแบบสอบถามในอินโดนีเซีย

- การเปลี่ยนงาน 1 ครั้งใน 1ปี หรือ 2 ครั้งใน1ปี ของทั้ง 3ประเทศ

 

 

 

ท่านสามารถดาวน์โหลด ผลสำรวจได้ที่ลิงค์ด้านล่าง 

 

รายงานเกี่ยวกับการศึกษาเปรียบเทียบการดำเนินชีวิตในประเทศไทยอินโดนีเซียและเวียดนามในปี 2014

 

 

 

แชร์ข่าวให้เพื่อนได้รู้!

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Google+

รายงานการวิจัยอื่นๆ

Tag

รายงานการวิจัยอื่นๆ

ต้องการเสนอหัวข้อการวิจัยให้กับเรา