Login LINE

รายงานการวิจัยเรื่องประเพณีวันลอยกระทงในประเทศไทย

 • Yimresearch
 • 12-04-2018
 • 78017
 • Rating: 0 member

รายงานการวิจัยเรื่องประเพณีวันลอยกระทงในประเทศไทย

 

 

 

วิธีการวิจัย : การวิจัยแบบออนไลน์

ระยะเวลาเก็บข้อมูล: 18-23 พฤศจิกายน 2558

พื้นที่วิจัย: ประเทศไทย

เกณฑ์การตอบคำถาม: คนไทยที่มีอายุ 16 ปี ขึ้นไป

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม: 1500  คน

รายงานผลวิจัย:

รายงานนี้เป็นการสำรวจสมาชิกในเว็บไซต์บริษัท W&S ในประเทศไทย เกี่ยวกับประเพณีวันลอยกระทงในประเทศไทย หัวข้อดังต่อไปนี้

 • คนไทยส่วนใหญ่ร้อยละ 86  จะทราบอยู่แล้วว่าวันลอยกระทงของทุกปีจะตรงกับวันที่เท่าไรของเดือน
 • คนไทยร้อยละ 37.2.ในวันลอยกระทงจะไปลอยกับแฟน หรือคนรัก และร้อยละ 23.7  จะไปลอยกระทงกับพ่อแม่
 • คนไทยร้อยละ 51.7ซื้อกระทงในราคา 20 -50 บาท
 • สถานที่ที่คนไทยจะไปลอยกระทงร้อยละ 19.3 จะไปลอยกระทงที่วัด

 

 

 

อ่านรายละเอียดรายงานวิจัยคลิกที่นี้

 

 

รายงานการวิจัยเรื่องประเพณีวันลอยกระทงในประเทศไทย

 

 

 

 

 

ขอบคุณภาพประกอบจาก:   เว็บไซต์ tlchai.com

 

แชร์ข่าวให้เพื่อนได้รู้!

 • Facebook
 • Twitter
 • Linkedin
 • Google+

รายงานการวิจัยอื่นๆ

Tag

รายงานการวิจัยอื่นๆ

ต้องการเสนอหัวข้อการวิจัยให้กับเรา