Login LINE

ทำแบบสำรวจออนไลน์แลกของรางวัล

แบบสำรวจทั่วไป

Ready to drink survey_GMOnon_4647

 • survey icon point 35 คะแนน
  survey icon taking time 14น.
  survey icon hash SH4647
  28/02/2023 - 24/04/2023

Ready to drink survey_Kantar_4650

 • survey icon point 38 คะแนน
  survey icon taking time 16น.
  survey icon hash SH4650
  28/02/2023 - 24/04/2023

Ready to drink survey_GMOuser_4646

 • survey icon point 38 คะแนน
  survey icon taking time 16น.
  survey icon hash SH4646
  28/02/2023 - 24/04/2023

แบบสอบถามเกี่ยวกับอาหาร รับสูงสุด 24 คะแนน

 • survey icon point 24 คะแนน
  survey icon taking time 0น.
  survey icon hash SH4640
  17/03/2023 - 21/04/2023

แบบสอบถามการยินยอมในการเก็บข้อมูล_4618

 • survey icon point 0 คะแนน
  survey icon taking time 1น.
  survey icon hash SH4618
  25/01/2023 - 01/04/2023

แบบสำรวจเร่งด่วน

คุณมีวิธีกำจัดความเครียดอย่างไร

 • Time1 คะแนน
 • time30/03/2023
 • answers 1058 คำตอบ

  1058 คำตอบ

 • Tênkiratiko ...

  kiratikon

tình trạng เปิดโหวต

ช่วงสงกรานต์คุณชอบไปเที่ยวที่ไหน

 • Time1 คะแนน
 • time29/03/2023
 • answers 1234 คำตอบ

  1234 คำตอบ

 • Tênkungthap

  kungthap

tình trạng เปิดโหวต

คุณใช้ผลิตภัณฑ์ในการทำความสะอาดผิวหน้า

 • Time1 คะแนน
 • time28/03/2023
 • answers 1384 คำตอบ

  1384 คำตอบ

 • TênSiriwan_ ...

  Siriwan_2

tình trạng เปิดโหวต

คุณทำบันทึกรายรับ-รายจ่ายหรือไม่

 • Time1 คะแนน
 • time27/03/2023
 • answers 1379 คำตอบ

  1379 คำตอบ

 • TênPipat16

  Pipat16

tình trạng เปิดโหวต

กีฬาที่คุณเล่นเป็นประจำ

 • Time1 คะแนน
 • time26/03/2023
 • answers 1397 คำตอบ

  1397 คำตอบ

 • Tênthawanra ...

  thawanrat06

tình trạng เปิดโหวต

ข่าวสารจาก Yimresearch

รายงานการวิจัยตลาดแบบพื้นฐาน

รายงานการวิจัยตลาดแบบเจาะลึก