• beautifu ...

  beautifulmind

 • 18-07-2018 - 25-07-2018
 • 3034 คำตอบ

  3034 คำตอบ

 • การศึกษา

  การศึกษา

เปิดโหวต

ของขวัญรับปริญญาที่คุณอยากมอบให้เพื่อนของคุณมากที่สุดคืออะไร ?

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • proud.te ...

  proud.teddybear

 • 18-07-2018 - 25-07-2018
 • 2656 คำตอบ

  2656 คำตอบ

 • ไลฟ์สไตล์

  ไลฟ์สไตล์

เปิดโหวต

คุณอยากพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านใดที่สุด

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • vmin

  vmin

 • 18-07-2018 - 25-07-2018
 • 2455 คำตอบ

  2455 คำตอบ

 • การศึกษา

  การศึกษา

เปิดโหวต

ถ้าคุณไม่เก่งอังกฤษคุณจะทำยังไง?

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • vmin

  vmin

 • 18-07-2018 - 25-07-2018
 • 2290 คำตอบ

  2290 คำตอบ

 • ไลฟ์สไตล์

  ไลฟ์สไตล์

เปิดโหวต

ถ้าคุณนัดคนที่คุยในอินเตอร์เน็ต ออกมาเจอเเล้วหน้าตาไม่เหมือนตัวจริง คุณจะทำอย่างไร

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • proud.te ...

  proud.teddybear

 • 18-07-2018 - 25-07-2018
 • 2196 คำตอบ

  2196 คำตอบ

 • ไลฟ์สไตล์

  ไลฟ์สไตล์

เปิดโหวต

คุณคิดว่าสถานการณ์ไหนที่คุณไม่อยากเจอที่สุด?

ผลการสำรวจ

Like & Share