ทำแบบสำรวจออนไลน์แลกของรางวัล

แบบสำรวจทั่วไป

20-06-2018

แบบสำรวจการเลือกซื้อของใช้ส่วนตัว ประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 2

11คะแนน

19-06-2018

แบบสำรวจการเลือกซื้อของใช้ส่วนตัว ประจำเดือนมิถุนายน

10คะแนน

18-06-2018

แบบสอบถามเกี่ยวกับกีฬาที่ชอบ

10คะแนน

18-06-2018

แบบสอบถามแจกคะแนน

5คะแนน

17-06-2018

แบบสอบถามแจกคะแนน

5คะแนน

ข่าวสารจาก Yimresearch