ทำแบบสำรวจออนไลน์แลกของรางวัล

แบบสำรวจทั่วไป

22-02-2019

แบบสอบถามเรื่องของใช้อิเลคทรอนิกส์

30คะแนน

20-02-2019

แบบสำรวจเกี่ยวกับการรับประทานอาหารนอกบ้านของคนไทย

6คะแนน

16-02-2019

แบบสอบถามแจกคะแนน

5คะแนน

14-02-2019

แบบสอบถามแจกคะแนน

2คะแนน

14-02-2019

แบบสอบถามเรื่องแฟชั่น

10คะแนน

ข่าวสารจาก Yimresearch