ทำแบบสำรวจออนไลน์แลกของรางวัล

แบบสำรวจทั่วไป

23-04-2019

แบบสอบถามเรื่องการท่องเที่ยว

10คะแนน

22-04-2019

แบบสอบถามแจกคะแนน

5คะแนน

21-04-2019

การสำรวจเกี่ยวกับการลงทุน

13คะแนน

19-04-2019

แบบสอบถามเรื่องปัญหาความรัก

5คะแนน

19-04-2019

แบบสำรวจการเลือกซื้อของใช้ส่วนตัว

10คะแนน

ข่าวสารจาก Yimresearch