ทำแบบสำรวจออนไลน์แลกของรางวัล

แบบสำรวจทั่วไป

21-02-2018

แบบสำรวจของใช้ในครัวเรือน

13คะแนน

19-02-2018

แบบสอบถามเรื่องออกกำลังกาย

10คะแนน

19-02-2018

แบบสำรวจเกี่ยวกับการเลือกซื้อของใช้ส่วนตัว ประจำเดือนกุมภาพันธ์

10คะแนน

19-02-2018

แบบสำรวจการเลือกซื้อของส่วนตัว ประจำเดือนกุมภาพันธ์

10คะแนน

16-02-2018

แบบสำรวจของใช้อิเล็กทรอนิคส์ เดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่2

15คะแนน

ข่าวสารจาก Yimresearch