ทำแบบสำรวจออนไลน์แลกของรางวัล

แบบสำรวจทั่วไป

19-03-2019

แบบสำรวจการซื้อเบียร์ของคนไทย

10คะแนน

18-03-2019

ประกาศเรื่องจำนวนแบบสอบถาม

5คะแนน

15-03-2019

แบบสำรวจเครื่องดื่ม

10คะแนน

15-03-2019

แบบสำรวจการเลือกซื้อเครื่องดื่มของคนไทย

10คะแนน

13-03-2019

แจ้งข่าว

5คะแนน

ข่าวสารจาก Yimresearch