Login LINE

ทำแบบสำรวจออนไลน์แลกของรางวัล

แบบสำรวจทั่วไป

26-10-2021

แบบสอบถามเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้า

10คะแนน

25-10-2021

แบบสอบถามเพื่อรับสิทธิ์แฟนขั้นเทพ

5คะแนน

19-10-2021

แบบสอบถามเพื่อรับสิทธิ์แฟนขั้นเทพ

5คะแนน

18-10-2021

แบบสอบถามสินค้าของใช้ภายในบ้าน รับสูงสุด 40 คะแนน

40คะแนน

13-10-2021

แบบสอบถามเพื่อรับสิทธิ์แฟนขั้นเทพ

5คะแนน

ข่าวสารจาก Yimresearch