ทำแบบสำรวจออนไลน์แลกของรางวัล

แบบสำรวจทั่วไป

03-05-2019

แบบสำรวจการเลือกซื้อสินค้าขบเคี้ยว

10คะแนน

19-04-2019

แบบสอบถามเรื่องปัญหาความรัก

5คะแนน

19-04-2019

แบบสำรวจการเลือกซื้อของใช้ส่วนตัว

10คะแนน

18-04-2019

แบบสอบถามเรื่องปัญหาความรัก

5คะแนน

16-04-2019

แบบสำรวจเกี่ยวกับการเดินทางในชีวิตประจำวัน

8คะแนน

ข่าวสารจาก Yimresearch