• Riina

  Riina

 • 15-12-2016 - 15-01-2017
 • 397 คำตอบ

  397 คำตอบ

 • อาชีพ

  อาชีพ

ปิดโหวต

ปัจจัยใด ที่ทำให้คุณเลือกเข้าสมัครงานกับองค์กรนั้นๆมากที่สุด ?

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • oryza

  oryza

 • 08-12-2016 - 08-01-2017
 • 494 คำตอบ

  494 คำตอบ

 • อาชีพ

  อาชีพ

ปิดโหวต

เหตุผลที่ทำให้คุณอยากลาออกจากงานคืออะไร?

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • Pim333

  Pim333

 • 24-11-2016 - 24-12-2016
 • 371 คำตอบ

  371 คำตอบ

 • อาชีพ

  อาชีพ

ปิดโหวต

เวลาที่คุณรู้สึกง่วงมากๆ ขณะอยู่ที่ทำงานทำไง?

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • proud.te ...

  proud.teddybear

 • 28-10-2016 - 28-11-2016
 • 440 คำตอบ

  440 คำตอบ

 • อาชีพ

  อาชีพ

ปิดโหวต

คุณมักจะลางานหรือขาดเรียนเพราะเหตุผลอะไร ?

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • dong

  dong

 • 28-10-2016 - 28-11-2016
 • 432 คำตอบ

  432 คำตอบ

 • อาชีพ

  อาชีพ

ปิดโหวต

คุณทำงานแบบไหนมากที่สุด ?

ผลการสำรวจ

Like & Share