Login LINE
 • Humtokun

  Humtokun

 • 26-12-2022 - 02-01-2023
 • 2489 คำตอบ

  2489 คำตอบ

 • อาชีพ

  อาชีพ

เปิดโหวต

คุณทำงานจากที่ไหน? / Wheare are you working ... ?

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • taiizaa

  taiizaa

 • 10-01-2019 - 17-01-2019
 • 1828 คำตอบ

  1828 คำตอบ

 • อาชีพ

  อาชีพ

ปิดโหวต

อาชีพที่ทำตอนนี้กับอาชีพที่คิดไว้ในตอนเด็ก เหมือนกัน ไหม

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • Fadila

  Fadila

 • 18-09-2018 - 25-09-2018
 • 2055 คำตอบ

  2055 คำตอบ

 • อาชีพ

  อาชีพ

ปิดโหวต

ปัจจัยใด ที่คุณใช้เป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจในการเลือกสมัครงาน ของคุณ

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • Janti729

  Janti729

 • 07-08-2018 - 14-08-2018
 • 2331 คำตอบ

  2331 คำตอบ

 • อาชีพ

  อาชีพ

ปิดโหวต

คุณจะเลือกอะไร ระหว่างงานที่ให้เงินดีกับงานที่ตรงสาย คุณจะเลือกอะไร

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • pickupme ...

  pickupme70

 • 07-08-2018 - 14-08-2018
 • 2333 คำตอบ

  2333 คำตอบ

 • อาชีพ

  อาชีพ

ปิดโหวต

คุณคิดว่าใน 1 วัน คุณจะเจอรถเข็นขายอาหารชนิดใด ในกรุงเทพ มากที่สุด

ผลการสำรวจ

Like & Share