• banditbo ...

  banditboonsri

 • 17-03-2017 - 17-04-2017
 • 500 คำตอบ

  500 คำตอบ

 • Yimresearch

  Yimresearch

ปิดโหวต

คุณคิดว่า Yimresearch ตั้งขึ้นที่ประเทศใด

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • namphuen ...

  namphueng

 • 16-03-2017 - 16-04-2017
 • 567 คำตอบ

  567 คำตอบ

 • Yimresearch

  Yimresearch

ปิดโหวต

คุณชอบสะสมคะแนนใน Yimresearch จากกิจกรรมใดมากที่สุด

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • kittitor ...

  kittitorn

 • 16-03-2017 - 16-04-2017
 • 648 คำตอบ

  648 คำตอบ

 • Yimresearch

  Yimresearch

ปิดโหวต

โดยปกติเเล้วคุณมักตอบเเบบสอบถามของ Yimresearch ผ่านอุปกรณ์ประเภทใดบ่อยที่สุด?

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • nunnari

  nunnari

 • 03-03-2017 - 03-04-2017
 • 426 คำตอบ

  426 คำตอบ

 • Yimresearch

  Yimresearch

ปิดโหวต

คุณแลกของรางวัลใดจาก yimresearch มากที่สุด?

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • merci175 ...

  merci1759

 • 03-03-2017 - 03-04-2017
 • 429 คำตอบ

  429 คำตอบ

 • Yimresearch

  Yimresearch

ปิดโหวต

คุณมักจะทำแบบสำรวจในช่วงเวลาใด?

ผลการสำรวจ

Like & Share