Login LINE
 • Preawrat ...

  Preawrat216

 • 19-08-2023 - 26-08-2023
 • 2046 คำตอบ

  2046 คำตอบ

 • ท่องเที่ยว

  ท่องเที่ยว

เปิดโหวต

ภายใน 1 ปี ที่ผ่านมาคุณเดินทางไปต่างประเทศมาแล้วกี่ครั้ง?

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • Preawrat ...

  Preawrat216

 • 23-06-2023 - 30-06-2023
 • 2162 คำตอบ

  2162 คำตอบ

 • ท่องเที่ยว

  ท่องเที่ยว

เปิดโหวต

คุณใช้เกณฑ์ หรือหัวข้อไหนในการเลือกใช้บริการสายการบิน

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • novy

  novy

 • 06-01-2023 - 13-01-2023
 • 1535 คำตอบ

  1535 คำตอบ

 • ท่องเที่ยว

  ท่องเที่ยว

เปิดโหวต

ปีหน้าคุณคิดว่าจะไปท่องเที่ยวต่างประเทศหรือเปล่า

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • TenT9966

  TenT9966

 • 28-12-2022 - 04-01-2023
 • 1479 คำตอบ

  1479 คำตอบ

 • ท่องเที่ยว

  ท่องเที่ยว

เปิดโหวต

คุณชอบงานปีใหม่ไหนมากที่สุด

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • apinya03 ...

  apinya0335

 • 12-09-2022 - 19-09-2022
 • 1777 คำตอบ

  1777 คำตอบ

 • ท่องเที่ยว

  ท่องเที่ยว

เปิดโหวต

คุณทำอย่างไรเวลาง่วงนอนขณะขับรถ

ผลการสำรวจ

Like & Share