• chum

  chum

 • 07-07-2017 - 07-08-2017
 • 537 คำตอบ

  537 คำตอบ

 • ความรัก

  ความรัก

เปิดโหวต

ถ้าคุณชอบเพื่อนสนิทขอตนเองคุณจะทำยังไง

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • Momay101 ...

  Momay1015

 • 23-03-2017 - 23-04-2017
 • 350 คำตอบ

  350 คำตอบ

 • ความรัก

  ความรัก

ปิดโหวต

คุณชอบเวลาคุณอกหักคุณชอบทำอะไร?

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • moekitty

  moekitty

 • 17-03-2017 - 17-04-2017
 • 500 คำตอบ

  500 คำตอบ

 • ความรัก

  ความรัก

ปิดโหวต

ระยะเวลาที่อกหักคุณมักจะเป็นแบบไหน?

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • minttich ...

  mintticha

 • 17-02-2017 - 17-03-2017
 • 390 คำตอบ

  390 คำตอบ

 • ความรัก

  ความรัก

ปิดโหวต

ถ้าแต่งงานคุณจะตกลงไปอยู่บ้านใคร?

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • fasai2

  fasai2

 • 10-02-2017 - 10-03-2017
 • 390 คำตอบ

  390 คำตอบ

 • ความรัก

  ความรัก

ปิดโหวต

วาเลนไทน์ปีนี้จำเป็นต้องมีคู่รักไหม

ผลการสำรวจ

Like & Share