• chiradet ...

  chiradet2540

 • 20-01-2017 - 20-02-2017
 • 257 คำตอบ

  257 คำตอบ

 • ความรัก

  ความรัก

เปิดโหวต

ถ้าต้องเลือก คุณจะเลือกคบผู้ชายแบบไหน

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • Phirapho ...

  Phiraphong

 • 19-01-2017 - 19-02-2017
 • 319 คำตอบ

  319 คำตอบ

 • ความรัก

  ความรัก

เปิดโหวต

ถ้าคุณแอบรักเพื่อนคุณจะทำอย่างไร ?

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • minttich ...

  mintticha

 • 03-11-2016 - 03-12-2016
 • 436 คำตอบ

  436 คำตอบ

 • ความรัก

  ความรัก

ปิดโหวต

ถ้าคุณกับแฟนจำเป็นต้องอยู่ไกลกัน คุณจะทำอย่างไร?

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • suratas1 ...

  suratas1998

 • 02-11-2016 - 02-12-2016
 • 551 คำตอบ

  551 คำตอบ

 • ความรัก

  ความรัก

ปิดโหวต

ถ้าเราจับได้ว่าแฟนทำผู้หญิงคนอืนท้องคุณจะทำยังไง ?

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • pakawat

  pakawat

 • 28-10-2016 - 28-11-2016
 • 403 คำตอบ

  403 คำตอบ

 • ความรัก

  ความรัก

ปิดโหวต

เหตุการณ์ใดต่อไปนี้ ที่คุณคิดว่าน่าอายมากที่สุด ถ้าหากเกิดขึ้นใน \\\"เดทแรก\\\"

ผลการสำรวจ

Like & Share