Login LINE
 • Akinnak8

  Akinnak8

 • 25-01-2024 - 01-02-2024
 • 2070 คำตอบ

  2070 คำตอบ

 • การศึกษา

  การศึกษา

เปิดโหวต

ท่านชอบอ่านหนังสือแนวไหน

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • aeem1995

  aeem1995

 • 25-01-2023 - 01-02-2023
 • 1460 คำตอบ

  1460 คำตอบ

 • การศึกษา

  การศึกษา

เปิดโหวต

1.ข้อใดเป็นพลังงานทดแทนที่ใช้เชื้อเพลิงน้อยที่สุด แต่ให้พลังงานความร้อน ออกมามากที่สุด

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • Chanya18

  Chanya18

 • 31-12-2022 - 07-01-2023
 • 1504 คำตอบ

  1504 คำตอบ

 • การศึกษา

  การศึกษา

เปิดโหวต

วิชาที่คุณชอบเรียนมากที่สุด

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • GameKung ...

  GameKung5

 • 12-02-2019 - 19-02-2019
 • 1548 คำตอบ

  1548 คำตอบ

 • การศึกษา

  การศึกษา

ปิดโหวต

กำหนดให้วันที่ 1 มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่แทนวันที่ 13 เมษายน ในรัชสมัยใดเป็นครั้งแรก

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • pplom

  pplom

 • 12-10-2018 - 19-10-2018
 • 2054 คำตอบ

  2054 คำตอบ

 • การศึกษา

  การศึกษา

ปิดโหวต

พระพุทธองค์กับปุถุชนคนทั่วไป แตกต่างกันอย่างไร

ผลการสำรวจ

Like & Share