• poo1991

  poo1991

 • 19-01-2018 - 19-02-2018
 • 1192 คำตอบ

  1192 คำตอบ

 • การศึกษา

  การศึกษา

ปิดโหวต

สมัยเรียนหนังสือ คุณอยากเจอคุณครูเเบบไหนมากที่สุด

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • stprr26

  stprr26

 • 01-06-2017 - 01-07-2017
 • 458 คำตอบ

  458 คำตอบ

 • การศึกษา

  การศึกษา

ปิดโหวต

คุณคิดว่าระบบการศึกษาไทย ต้องปรับปรุงอะไรบ้าง

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • mengmoum ...

  mengmoum99

 • 01-06-2017 - 01-07-2017
 • 443 คำตอบ

  443 คำตอบ

 • การศึกษา

  การศึกษา

ปิดโหวต

คุณเรียนภาษาอังกฤษครั้งแรก คุณใช้วิธีไหนในการฝึกทักษะของตัวเอง?

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • chunook

  chunook

 • 17-03-2017 - 17-04-2017
 • 514 คำตอบ

  514 คำตอบ

 • การศึกษา

  การศึกษา

ปิดโหวต

เมื่อคุณเพื่อนลอกข้อสอบ แต่เพื่อนกลับได้คะแนนดีกว่า คุณรู้สึกอย่างไร ?

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • Nantawoo ...

  Nantawoot

 • 02-03-2017 - 02-04-2017
 • 561 คำตอบ

  561 คำตอบ

 • การศึกษา

  การศึกษา

ปิดโหวต

ถ้าคุณทำข้อสอบในห้องสอบไม่ได้คุณจะทำอย่างไร ?

ผลการสำรวจ

Like & Share