• Saved150 ...

  Saved1503

 • 08-12-2017 - 08-01-2018
 • 422 คำตอบ

  422 คำตอบ

 • ปัญหาเชาว์

  ปัญหาเชาว์

เปิดโหวต

สีประจำวันพุธสีเขียวแล้วอีก7วันถัดไปสีอะไร?

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • pheerasi ...

  pheerasin

 • 08-12-2017 - 08-01-2018
 • 428 คำตอบ

  428 คำตอบ

 • ปัญหาเชาว์

  ปัญหาเชาว์

เปิดโหวต

เมื่อ 10 ปีก่อน พ่ออายุมากกว่าแม่ 5 ปี ปัจจุบันพ่ออายุมากกว่าแม่เท่าใด?

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • nnb1b2

  nnb1b2

 • 02-06-2017 - 02-07-2017
 • 459 คำตอบ

  459 คำตอบ

 • ปัญหาเชาว์

  ปัญหาเชาว์

ปิดโหวต

ระฆังชาติใดดีที่สุด

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • pmail

  pmail

 • 02-06-2017 - 02-07-2017
 • 456 คำตอบ

  456 คำตอบ

 • ปัญหาเชาว์

  ปัญหาเชาว์

ปิดโหวต

มีชายคนหนึ่งเดินทางไปที่ทะเลแดง ซึ่งทะเลแห่งนี้ถ้าโยนของลงไปของนั้นจะเปลี่ยนไป เขาจึงโยนรองเท้าสีเขียวลงไป ถามว่ารองเท้าจะเปลี่ยนเป็นอะไร

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • pmail

  pmail

 • 02-06-2017 - 02-07-2017
 • 444 คำตอบ

  444 คำตอบ

 • ปัญหาเชาว์

  ปัญหาเชาว์

ปิดโหวต

รถชนกับเรือจะเป็นอะไร

ผลการสำรวจ

Like & Share