• inoopang

  inoopang

 • 28-04-2017 - 28-05-2017
 • 85 คำตอบ

  85 คำตอบ

 • ปัญหาเชาว์

  ปัญหาเชาว์

เปิดโหวต

ถ้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์..วันมะรืนจะเป็นวันอะไร

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • 115599

  115599

 • 28-04-2017 - 28-05-2017
 • 62 คำตอบ

  62 คำตอบ

 • ปัญหาเชาว์

  ปัญหาเชาว์

เปิดโหวต

จังหวัดอะไรมีบัวเยอะที่สุด

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • peerapon ...

  peerapon2526

 • 28-04-2017 - 28-05-2017
 • 121 คำตอบ

  121 คำตอบ

 • ปัญหาเชาว์

  ปัญหาเชาว์

เปิดโหวต

มีกบอยู่ในโอ่งสูง 2 เมตร กบกระโดดได้สูงสุด 50 เซนติเมตร กบต้องกระโดดกี่ครั้งจึงจะออกมาได้

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • thanapho ...

  thanaphon1306

 • 28-04-2017 - 28-05-2017
 • 167 คำตอบ

  167 คำตอบ

 • ปัญหาเชาว์

  ปัญหาเชาว์

เปิดโหวต

หมอนอะไร คนชอบแต่ไม่กล้ากอด

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • 14918435 ...

  1491843532anatoli.park

 • 28-04-2017 - 28-05-2017
 • 290 คำตอบ

  290 คำตอบ

 • ปัญหาเชาว์

  ปัญหาเชาว์

เปิดโหวต

มีคนอยู่ห้าร้อยคน นั่งอยู่บนรถไฟ ถามว่าคนที่เท่าไรเป็นคนอีสาน ?

ผลการสำรวจ

Like & Share