• nnb1b2

  nnb1b2

 • 17-02-2017 - 17-03-2017
 • 290 คำตอบ

  290 คำตอบ

 • ปัญหาเชาว์

  ปัญหาเชาว์

เปิดโหวต

ทำไม ปลาจึงวางไข่

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • channaka ...

  channakarut

 • 07-12-2016 - 07-01-2017
 • 510 คำตอบ

  510 คำตอบ

 • ปัญหาเชาว์

  ปัญหาเชาว์

ปิดโหวต

ธงชาติ 1 ผืนมี 3 สี ธงชาติ 10 ผืนมีกี่สี ?

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • MekXDTV

  MekXDTV

 • 24-11-2016 - 24-12-2016
 • 626 คำตอบ

  626 คำตอบ

 • ปัญหาเชาว์

  ปัญหาเชาว์

ปิดโหวต

อะไรเอ่ยตายแล้วไม่เน่า?

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • Yuri2423

  Yuri2423

 • 17-11-2016 - 17-12-2016
 • 372 คำตอบ

  372 คำตอบ

 • ปัญหาเชาว์

  ปัญหาเชาว์

ปิดโหวต

5 10 17 26 37 50... เลขต่อไปเท่ากับเท่าไร ?

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • birdbj48

  birdbj48

 • 17-11-2016 - 17-12-2016
 • 377 คำตอบ

  377 คำตอบ

 • ปัญหาเชาว์

  ปัญหาเชาว์

ปิดโหวต

ถ้านักวิ่งกำลังวิ่งแข่งกันอยู่ มีนักวิ่งคนหนึ่งวิ่งแซงที่ 2 ไปถามว่านักวิ่งที่แซงมาจะได้ลำดับที่เท่าไหร่?

ผลการสำรวจ

Like & Share