• สัตตกมล

  สัตตกมล

 • 17-02-2017 - 17-03-2017
 • 513 คำตอบ

  513 คำตอบ

 • เศรษฐกิจและสังคม

  เศรษฐกิจและสังคม

เปิดโหวต

คุณมักจะช่วยลดโลกร้อนอย่างไรมากที่สุด

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • Lynn33

  Lynn33

 • 17-02-2017 - 17-03-2017
 • 569 คำตอบ

  569 คำตอบ

 • เศรษฐกิจและสังคม

  เศรษฐกิจและสังคม

เปิดโหวต

การกระทำใดในที่สาธารณะ ที่คุณรับไม่ได้มากที่สุด

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • Nec232

  Nec232

 • 23-12-2016 - 23-01-2017
 • 514 คำตอบ

  514 คำตอบ

 • เศรษฐกิจและสังคม

  เศรษฐกิจและสังคม

ปิดโหวต

ถ้าฝนตกหนัก "น้ำท่วม" คุณต้องการความช่วยเหลือด้านใดมากที่สุด ?

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • rauyder

  rauyder

 • 23-12-2016 - 23-01-2017
 • 533 คำตอบ

  533 คำตอบ

 • เศรษฐกิจและสังคม

  เศรษฐกิจและสังคม

ปิดโหวต

แม่น้ำไนล์ อยู่ในทวีปใด?

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • lasysmur ...

  lasysmurf

 • 09-12-2016 - 09-01-2017
 • 472 คำตอบ

  472 คำตอบ

 • เศรษฐกิจและสังคม

  เศรษฐกิจและสังคม

ปิดโหวต

วัยรุ่นไทยสมัยนี้ ทำไมถึงยังข้องเกี่ยวกับยาเสพติดกันอยุ่?

ผลการสำรวจ

Like & Share