• tipsii9

  tipsii9

 • 07-09-2017 - 07-10-2017
 • 590 คำตอบ

  590 คำตอบ

 • เศรษฐกิจและสังคม

  เศรษฐกิจและสังคม

ปิดโหวต

คุณคิดว่าสถานที่ใดไม่ปลอดภัยที่สุดสำหรับผู้หญิง?

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • mos3377

  mos3377

 • 07-09-2017 - 07-10-2017
 • 587 คำตอบ

  587 คำตอบ

 • เศรษฐกิจและสังคม

  เศรษฐกิจและสังคม

ปิดโหวต

ปัจจุบันคุณหลีกเลี่ยงปัญหารถติดด้วยวิธีการใด?

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • Khaowoat

  Khaowoat

 • 02-06-2017 - 02-07-2017
 • 457 คำตอบ

  457 คำตอบ

 • เศรษฐกิจและสังคม

  เศรษฐกิจและสังคม

ปิดโหวต

คุณอยากให้ค่าอะไรในชีวิตประจำวันถูก?

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • yaowathi ...

  yaowathida

 • 07-04-2017 - 07-05-2017
 • 522 คำตอบ

  522 คำตอบ

 • เศรษฐกิจและสังคม

  เศรษฐกิจและสังคม

ปิดโหวต

สงกรานต์ปีนี้คุณได้หยุดกี่วัน ?

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • toku

  toku

 • 07-04-2017 - 07-05-2017
 • 528 คำตอบ

  528 คำตอบ

 • เศรษฐกิจและสังคม

  เศรษฐกิจและสังคม

ปิดโหวต

คุณชอบทำอะไรในวันสงกรานต์มากที่สุด ?

ผลการสำรวจ

Like & Share