Login LINE
 • nakanaja

  nakanaja

 • 11-12-2023 - 18-12-2023
 • 1882 คำตอบ

  1882 คำตอบ

 • เศรษฐกิจและสังคม

  เศรษฐกิจและสังคม

เปิดโหวต

คุณคิดว่ารายได้ขั้นต่ำต่อวัน สำหรับค่าใช้จ่ายในยุคเศรษฐกิจปัจจุบันควรอยู่ที่เท่าไร

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • nakanaja

  nakanaja

 • 29-11-2023 - 06-12-2023
 • 1626 คำตอบ

  1626 คำตอบ

 • เศรษฐกิจและสังคม

  เศรษฐกิจและสังคม

เปิดโหวต

คุณคิดว่า ช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย ควรมีอุณหภูมิกี่องศา

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • Kanlaya1 ...

  Kanlaya1135

 • 13-11-2023 - 20-11-2023
 • 2575 คำตอบ

  2575 คำตอบ

 • เศรษฐกิจและสังคม

  เศรษฐกิจและสังคม

เปิดโหวต

คุณสามารถพูดภาษาถิ่นของคุณได้อย่างคล่องแคล่วหรือไม่

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • Distanee ...

  Distanee112

 • 11-11-2023 - 18-11-2023
 • 2283 คำตอบ

  2283 คำตอบ

 • เศรษฐกิจและสังคม

  เศรษฐกิจและสังคม

เปิดโหวต

คุณคิดว่าการบริหารประเทศของรัฐบาลปัจจุบันจะเป็นไปในทิศทางใด?

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • ponpipat ...

  ponpipat210

 • 20-04-2023 - 27-04-2023
 • 1585 คำตอบ

  1585 คำตอบ

 • เศรษฐกิจและสังคม

  เศรษฐกิจและสังคม

เปิดโหวต

ในการเลือกตั้ง 2566 คุณเลือกพรรคใด

ผลการสำรวจ

Like & Share