Login LINE
 • ploy2509 ...

  ploy25092546

 • 19-03-2023 - 26-03-2023
 • 2316 คำตอบ

  2316 คำตอบ

 • ครอบครัว

  ครอบครัว

เปิดโหวต

เวลาเจ็บป่วยจะเลือกเข้ารับการรักษาที่ไหน

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • Pornpimo ...

  Pornpimol19

 • 07-11-2018 - 14-11-2018
 • 2755 คำตอบ

  2755 คำตอบ

 • ครอบครัว

  ครอบครัว

ปิดโหวต

ปกติคุณกลับไปทานข้าวกับครอบครัวตอนเย็นบ่อยมากเพียงใด

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • vmin

  vmin

 • 01-06-2017 - 01-07-2017
 • 521 คำตอบ

  521 คำตอบ

 • ครอบครัว

  ครอบครัว

ปิดโหวต

ถ้าลูกคุณวิ่งซนจนเดินชนโต๊ะ คุณจะ

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • pai_jung

  pai_jung

 • 01-06-2017 - 01-07-2017
 • 509 คำตอบ

  509 คำตอบ

 • ครอบครัว

  ครอบครัว

ปิดโหวต

หากคุณมีลูก คุณจะสนับสนุนให้ลูกคุณเรียนเครื่องดนตรีชนิดใดเป็นอย่างแรก?

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • Xdolly31

  Xdolly31

 • 25-06-2018 - 02-07-2018
 • 5236 คำตอบ

  5236 คำตอบ

 • ครอบครัว

  ครอบครัว

ปิดโหวต

คุณคิดว่าเด็กที่เติบโตมาเป็นคนดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับอะไรเป็นสำคัญ?

ผลการสำรวจ

Like & Share