• Ninja69

  Ninja69

 • 10-01-2019 - 17-01-2019
 • 2234 คำตอบ

  2234 คำตอบ

 • การลงทุน - การเงิน

  การลงทุน - การเงิน

ปิดโหวต

คุณทำประกันประเภทใดบ้าง

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • wilai123

  wilai123

 • 10-01-2019 - 17-01-2019
 • 3264 คำตอบ

  3264 คำตอบ

 • การลงทุน - การเงิน

  การลงทุน - การเงิน

ปิดโหวต

คุณชอบใช้จ่ายเงินในรูปแบบใดที่สุด

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • Neung199 ...

  Neung1992

 • 20-08-2018 - 27-08-2018
 • 2279 คำตอบ

  2279 คำตอบ

 • การลงทุน - การเงิน

  การลงทุน - การเงิน

ปิดโหวต

คุณคิดว่าเงินไม่สามารถซื้ออะไร ดังต่อไปนี้ได้ ?

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • ouyzang

  ouyzang

 • 07-11-2018 - 14-11-2018
 • 2565 คำตอบ

  2565 คำตอบ

 • การลงทุน - การเงิน

  การลงทุน - การเงิน

ปิดโหวต

คุณชอบโปรโมชั่นอะไรในเซเว่นมากที่สุด

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • CHIDA

  CHIDA

 • 18-09-2018 - 25-09-2018
 • 2761 คำตอบ

  2761 คำตอบ

 • การลงทุน - การเงิน

  การลงทุน - การเงิน

ปิดโหวต

คุณคิดว่าราคาน้ำมันในอนาคตจะเป็นอย่างไร ?

ผลการสำรวจ

Like & Share