Login LINE
 • grndm

  grndm

 • 18-08-2015 - 18-09-2015
 • 324 คำตอบ

  324 คำตอบ

 • เศรษฐกิจและสังคม

  เศรษฐกิจและสังคม

ปิดโหวต

เหตุการณ์ปัจจุบันใดของจีนที่ส่งผลกระทบกับไทยมากที่สุด?

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • monny212 ...

  monny2121

 • 18-08-2015 - 18-09-2015
 • 398 คำตอบ

  398 คำตอบ

 • เศรษฐกิจและสังคม

  เศรษฐกิจและสังคม

ปิดโหวต

คุณคิดอย่างไรกับการใส่ชุดไทยเดินห้าง

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • แสงวรีร์ ...

  แสงวรีร์ สุขวิไลโรจน์

 • 18-08-2015 - 18-09-2015
 • 441 คำตอบ

  441 คำตอบ

 • เศรษฐกิจและสังคม

  เศรษฐกิจและสังคม

ปิดโหวต

คุณคิดว่าอะไรคือสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาภัยแล้งในปีนี้

ผลการสำรวจ

Like & Share