Login LINE
 • ouyzang

  ouyzang

 • 07-11-2018 - 14-11-2018
 • 2565 คำตอบ

  2565 คำตอบ

 • การลงทุน - การเงิน

  การลงทุน - การเงิน

ปิดโหวต

คุณชอบโปรโมชั่นอะไรในเซเว่นมากที่สุด

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • CHIDA

  CHIDA

 • 18-09-2018 - 25-09-2018
 • 2761 คำตอบ

  2761 คำตอบ

 • การลงทุน - การเงิน

  การลงทุน - การเงิน

ปิดโหวต

คุณคิดว่าราคาน้ำมันในอนาคตจะเป็นอย่างไร ?

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • KitsanaK ...

  KitsanaKlinchoo

 • 07-11-2018 - 14-11-2018
 • 2349 คำตอบ

  2349 คำตอบ

 • การลงทุน - การเงิน

  การลงทุน - การเงิน

ปิดโหวต

คนไทย ควรได้ค่าแรงขั้นต่ำ เป็นจำนวนเงิน กี่บาทต่อวัน ?

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • drivetob ...

  drivetoblue1

 • 11-06-2018 - 18-06-2018
 • 2631 คำตอบ

  2631 คำตอบ

 • การลงทุน - การเงิน

  การลงทุน - การเงิน

ปิดโหวต

สกุลเงินของประเทศเมียนม่ามีชื่อเรียกว่าอะไร ?

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • phieng31 ...

  phieng314

 • 30-05-2018 - 06-06-2018
 • 2232 คำตอบ

  2232 คำตอบ

 • การลงทุน - การเงิน

  การลงทุน - การเงิน

ปิดโหวต

คุณมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ยุค ไทยแลนด์ 4.0 อย่างไร ?

ผลการสำรวจ

Like & Share